MENU

AKTUALNOŚCI I WYDARZENIA
Zobacz wszystkie wydarzenia >

Nabór wniosków o dofinansowanie

Rybacka Lokalna Grupa Działania Pojezierze Dobiegniewskie realizująca Lokalną Strategię Rozwoju, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie objętych Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, zawartym w Programie Operacyjnym „Rybactwo i Morze”. Szersza informacja w załączonym ogłoszeniu o konursie.


 20072018.pdf      Ogłoszenie o naborze