MENU

AKTUALNOŚCI I WYDARZENIA
Zobacz wszystkie wydarzenia >

Gdzie należy zgłaszać szkody łowieckie po zmianie ustawy prawo łowieckie z dnia 15 czerwca 2018

Zgodnie z Art. 46 ust 3 Ustawy prawo łowieckie  Dz.U. z dnia 8 sierpnia 2018  poz. 1507 Wniosek o szacowanie szkód, o których mowa w ust. 1, w tym ustalenie wysokości odszkodowania, właściciel albo posiadacz gruntów rolnych składa do dzierżawcy albo zarządcy obwodu łowieckiego.”,
Poniżej wykaz zarządców i dzierżawców obwodów łowieckich na terenie gminy Dobiegniew
LP Nazwa Nadleśnictwa Adres telefon e-mail
1 Nadleśnictwo Głusko Głusko 19, 66-520
Dobiegniew
570 300 799 glusko@.szczecin.lasy.gov.pl
2 Nadleśnictwo Strzelce
Krajeńskie
ul. Gorzowska 17, 66-
500 Strzelce Krajeńskie
957 631 060 strzelce@.szczecin. lasy. gov.pl
   
3 Nadleśnictwo Smolarz Klesno 95 762 05 63,
95 762 05 78
smolarz@.szczecin.lasy.g
ov.pl
4 Nadleśnictwo Bierzwnik ul. Dworcowa 17 73-240 957 689 058 bierzwnik@.szczecin.lasy.
Bierzwnik oov.ol
 
LP Nazwa Koła łowieckieg Adres
1 Koło Łowieckie "Puszcza" w Szczecinie Mielecka 14,
70-737, Szczecin
2 Koło Łowieckie "Jeleń" Drezdenko Pomorska 19,
66-530 Drezdenko
3 Koło Łowieckie "Czarny Bór Drezdenko Klesno 3
4 Koło Łowieckie "Ryś Dobiegniew 66-520Dobiegniew ul.Konopnickiej 9,