MENU

AKTUALNOŚCI I WYDARZENIA
Zobacz wszystkie wydarzenia >

Jubileusz Klubu Seniora „Senioryści”

Aż się nie chce wierzyć, że to już 25 lat od momentu zawiązania Klubu Seniora w Dobiegniewie. Jesienią 1993 roku zawiązał się najstarszy w powiecie strzelecko-drezdeneckim wtedy województwie gorzowskim twór typu Klub Seniora, pierwszą przewodnicząca była Pani Helena Florczak, po niej kierownicze berło przejęła panująca do dziś Teresa Pawlak.
Senioryści w zakresie swojego działania organizują wycieczki, spotkania, biesiady, zajęcia kulinarne, ale głównym zajęciem jest grupa śpiewacza, która przez ćwierć wieku dała ponad 200 występów w: Wilnie, Niemczech, Gorzowie Wlkp. Sulęcinie, Międzyrzeczu, Kostrzynie, Strzelcach Kraj. Drezdenku. Bierzwniku, Krzęcinie
i prawie wszystkich miejscowościach gminy Dobiegniew.
W niedzielę 7 października 2018 r. w restauracji „Caro” w Wołogodzcy  Klub świętował jubileusz ćwierćwiecza z udziałem władz gminnych i zaproszonych gości,
były kwiaty, życzenia, upominki i sto lat.