MENU

AKTUALNOŚCI I WYDARZENIA
Zobacz wszystkie wydarzenia >

Forum Rewitalizacyjne

W dniu 29 września 2018  roku w Dobiegniewie odbyło się Forum Rewitalizacyjne pod hasłem „Tu jest moje miejsce” połączone z uroczystymi obchodami 25-lecia szkolnictwa ponadgimnazjalnego w Gminie Dobiegniew. Gmina Dobiegniew uczestniczy w konkursie dotacji Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju „Modelowa Rewitalizacja Miast”. Rewitalizacja stanowi duże wyzwanie dla gminy ale jednocześnie umożliwia przygotowanie się do wieloletniego procesu zmiany miasta i gminy. Najważniejszą „gałęzią” rewitalizacji jest sfera społeczna i udział społeczności w budowaniu lepszego jutra. Rewitalizacja społeczna w Gminie Dobiegniew to proces, który trwa od lat. Jego przykładem jest funkcjonująca w Dobiegniewie od 25 lat szkoła średnia. To tutaj kształcą się kadry, to tutaj wśród młodzieży buduje się dobiegniewską tożsamość. Obchody Jubileuszu szkoły rozpoczęły się o godzinie 10.30 Mszą Świętą w kościele pw. Chrystusa Króla, koncelebrowaną przez ks. Piotra Spychałę – Proboszcza Parafii pw. św. Józefa w Dobiegniewskie oraz księży: Andrzeja Jędrzejowskiego i  Macieja Bagdzińskiego.
Uroczystsze rozpoczęcie Forum rewitalizacyjnego miało miejsce w Auli Gminnego Zespołu Szkół przy ul. Poznańskiej. Spotkanie poprowadziła Pani Grażyna Gradowska – koordynator projektu rewitalizacyjnego. W uroczystościach udział wzięli m.in.: Zastępca Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Magdalena Balak-Hrynkiewicz, Kierownik projektu rewitalizacyjnego Sylwia Łaźniewska, Pan Zygmunt Czapla – pierwszy Dyrektor ówczesnego Zespołu Szkół w Dobiegniewie, przedstawiciele władz samorządowych, obecni i byli dyrektorzy szkoły, radni wszystkich kadencji, sołtysi, mieszkańcy Dobiegniewa, pracownicy oświaty, uczniowie i byli absolwenci szkoły.
Wstępem do forum był krótki film przedstawiający konieczność partycypacji społecznej w celu osiągnięcia założeń programu, umożliwiających wypracowanie ostatecznego kształtu i sposobu zagospodarowania obszaru zdegradowanego, aby był przyjazny dla obecnych i przyszłych mieszkańców, zaprezentowany przez koordynatora projektu.
Zarys historyczny powstania szkoły ponadgimnazjalnej w Dobiegniewie jako odpowiedź na ówczesne potrzeby społeczne naświetlił w swoim wystąpieniu Burmistrz Leszek Waloch, który 25 lat temu uczestniczył również jako Burmistrz w otwarciu tej szkoły. 
W sentymentalną podróż przeniosły zebranych uczestników archiwalne zdjęcia i filmiki z ważnych wydarzeń z życia szkoły, prezentowane przez Dyrektor Gminnego Zespołu Szkół Jolantę Pawlak.
Ważnym punktem uroczystości były występy artystyczne młodzieży szkolnej, których myślą przewodnią było hasło programu rewitalizacji „tu jest moje miejsce”. Przygotowany spektakl teatralny nawiązywał do historii szkoły i losów jej absolwenta, który po latach spędzonych na emigracji, wraca do naszego miasta, aby tu „mieszkać, pracować i żyć”.  W jakich nowych warunkach przyjdzie mu żyć i funkcjonować opowiedziała Zastępca Burmistrza Pani Sylwia Łaźniewska, będąca jednocześnie Kierownikiem projektu w ramach „Modelowej Rewitalizacji Miast. Elementem finałowym kończącym Forum rewitalizacyjne było wspólne odśpiewanie nieoficjalnego hymnu  Dobiegniewa. Utwór powstał w czasie zajęć rewitalizacyjnych z młodzieżą, a autorką słów jest wieloletnia nauczycielka tej szkoły Pani Beata Nawojska-Idziak.