MENU

AKTUALNOŚCI I WYDARZENIA
Zobacz wszystkie wydarzenia >

Zaprzysiężenie Rady Miejskiej i Burmistrza Dobiegniewa

21 listopada 2018 roku odbyła się pierwsza sesja Rady Miejskiej w Dobiegniewie kadencji 2018-2023. Uroczysta sesja, z udziałem władz wojewódzkich – Wojewody Lubuskiego – Władysława Dajczaka, powiatowych – Starosty Strzelecko-Drezdeneckiego – Bogusława Kierus oraz Wicestarosty – Pawła Antczaka, rozpoczęła się przyjęciem z rąk Przewodniczącej Miejskiej Komisji Wyborczej zaświadczeń o wyborze oraz złożeniem ślubowania przez nowych radnych po którym nastąpiło wybraniem ze swojego składu Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej.
Przewodniczącym Rady Miejskiej w Dobiegniewie obecnej kadencji został wybrany Pan Marek Kowalczyk. Wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej w Dobiegniewie został Pan Leszek Wieczór.
W imieniu Miejskiej Komisji Wyborczej Przewodnicząca Maria Ryżyk odczytała zaświadczenie o wyborze na Burmistrza Dobiegniewa a następnie wręczyła je Pani Sylwii Łaźniewskiej, która złożyła uroczyste ślubowanie i tym samym zaprzysiężona została na Burmistrza Dobiegniewa.
Burmistrz Sylwia Łaźniewska przyjęła gratulacje od obecnego na sesji Władysława Dajczaka - Wojewody Lubuskiego, obecnych przedstawicieli władz powiatowych, radnych Rady Miejskiej oraz kończącego kadencję Burmistrza Leszka Walocha.
W trakcie obrad sesji powołano również następujące komisje Rady Miejskiej
w Dobiegniewie:
Komisję Rewizyjną w składzie:
1. Biel Jerzy
2. Jabłoński Bartosz
3. Majowicz Dariusz - Przewodniczący
4. Szyrwiński Bernard
5. Wierzbicka Marzena
 
Komisję Finansowo-Gospodarczą
1. Grabia Joanna
2. Kołodziej Zbigniew
3. Muszyński Andrzej
4. Świątkowski Andrzej
 
Komisję Społeczno-Oświatową
1. Kadler Jolanta
2. Łysiak Paweł
3. Wołyniec Waldemar
4. Woszczyk Urszula
 
Komisja Skarg, wniosków i petycji
1. Kołodziej Zbigniew
2. Łysiak Paweł
3. Szyrwiński Bernard
4. Wierzbicka Marzena