MENU

AKTUALNOŚCI I WYDARZENIA
Zobacz wszystkie wydarzenia >

Informacja dla przedsiębiorców posiadających zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Przypominamy wszystkim przedsiębiorcom, że zgodnie z ustawą z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r, poz. 2187), każdy przedsiębiorca prowadzący sprzedaż alkoholu w roku 2018 jest zobowiązany zgodnie z art. 111 pkt 4 Ustawy, do dnia 31 stycznia 2019 r. do złożenia pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku 2018.
Zgodnie z art. 111 pkt 7 Ustawy, przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż alkoholu na terenie gminy Dobiegniew, do dnia 31 stycznia 2019 roku powinni wpłacić pierwszą ratę opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w roku 2019.
Podmioty gospodarcze, którym w roku 2019 upływa termin zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych proszone są o złożenie wniosku na jego ponowne przyznanie.
Wnioski o udzielenie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych dostępne są w Urzędzie Gminy Dobiegniew pokój nr 20, lub w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie www.dobiegniew.pl, w zakładce „druki do pobrania”, dział „Zezwolenia na alkohol”.