MENU

AKTUALNOŚCI I WYDARZENIA
Zobacz wszystkie wydarzenia >

Spotkanie z przedsiębiorcami

W dniu 01.02.2019r. w Urzędzie Miejskim w Dobiegniewie odbyło się doroczne spotkanie przedsiębiorców. Wiodącym tematem spotkania był społeczno-gospodarczy rozwój Gminy Dobiegniew z włączeniem przedsiębiorców i mieszkańców gminy. Na spotkanie pod przewodnictwem Burmistrz Dobiegniewa Sylwii Łaźniewskiej zostali zaproszeni przedsiębiorcy działający na terenie gminy oraz przedstawiciele instytucji lokalnych i regionalnych mogących wesprzeć przedsiębiorców w zdobywaniu funduszy unijnych na inwestycje i w obszarze rozwoju zasobów ludzkich. Rozpoczynając spotkanie Pani Burmistrz przedstawiła realizowane projekty w gminie i korzyści wynikające z nich dla mieszkańców i przedsiębiorców, podkreślając znaczący udział dofinansowania z funduszy unijnych. Następnie przedstawiciele Kostrzyńsko Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w osobach Dyrektora do spraw Marketingu KSSSE Pana Andrzej Kaila i Pani Agnieszki Matuły-Dziduch podkreślili możliwości uzyskania znaczących zwolnień podatkowych dla inwestujących przedsiębiorców, prezentując z naciskiem, że dzięki posiadaniu podstrefy ekonomicznej w gminie Dobiegniew inwestorzy mogą uzyskiwać zwolnienia podatkowe o 5 lat dłużej niż inni takich obszarów nie posiadający. W następnym wystąpieniu Pani Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w |Strzelcach Krajeńskich podkreśliła znaczenie jakości zasobów ludzkich w przedsiębiorstwach. Zaprezentowała dostępne dla przedsiębiorców środki na szkolenia, doskonalenie zawodowe, tworzenie miejsc pracy i zmianę kwalifikacji pracowników w przedsiębiorstwach. Pan Stanisław Owczarek Dyrektor Zachodniej Izby Przemysłowo Handlowej w Gorzowie Wielkopolskim pokazywał dobre przykłady współpracy przedsiębiorców. Dzięki zrzeszaniu się w organizacjach pracodawców można osiągać dużo większe efekty ekonomiczne ze swojej pracy. Pan Szczepan Słomczyński Dyrektor Stowarzyszenia Wspierania Małej Przedsiębiorczości z siedzibą w Dobiegniewie jako lider wśród lokalnych organizacji wsparcia biznesu zaprezentował swój fundusz pożyczkowy, Omówił program rozwoju ekonomii społecznej dzięki któremu powstało na obszarze województwa 82 spółdzielnie socjalne w tym 4 na obszarze naszej gminy oraz pokazał posiadane środki dalszego wsparcia dla osób będących w najtrudniejszej sytuacji na rynku gospodarczym. Powiedział o nowym funduszu pożyczkowym i korzystnych pożyczkach.
Pan Marek Nowak Naczelnik Urzędu Skarbowego w Drezdenku pokazał, że rozliczanie się z podatkami może być przyjazne gdyż zaprezentował program „E-Pit” dzięki któremu od 15 lutego 2019r. Urząd Skarbowy zrobi wstępne rozliczenie za podatnika w formie elektronicznej. Podsumowaniem spotkania było wystąpienie Dyrektora Departamentu Przedsiębiorczości i Marki Lubuskiego Urzędu Marszałkowskiego, Pana Norberta Urbańskiego, który w swoim wystąpieniu zaprezentował możliwości pomocy finansowej przedsiębiorcom ze strony Urzędu skupiając się na kontaktach branżowych z przedsiębiorcami z innych krajów. Zachęcał do udziału w najbliższych misjach gospodarczych do Chin i Hiszpanii. Wieść niesie, że po spotkaniu w kuluarach zapisał do składu na misję do Hiszpanii kilka osób z branży spożywczej. Na misji do Hiszpanii będzie porównywana w czasie degustacji jakość win lubuskich i hiszpańskich. Zamykając spotkanie Pani Burmistrz zapowiedziała, że jesienią odbędzie się drugie spotkanie przedsiębiorców w innej lepszej formule z możliwością zaprezentowania lokalnych przedsiębiorców oraz ich dokonań dla rozwoju regionu Dobiegniewskiego.
  
                                                                                                                                                                                                                      Kazimierz Kisiel 


 050220192.pdf      Twój e-PIT 2019