MENU

AKTUALNOŚCI I WYDARZENIA
Zobacz wszystkie wydarzenia >

Konkurs fotograficzny

Stowarzyszenie LGD Brama Lubuska w ramach promocji interaktywnego przewodnika po Gminach Stowarzyszenia LGD Brama Lubuska – Mobilny Asystent Turystyczny (MAT) ogłasza konkurs fotograficzny pn. Odkryj obiekty LGD Brama Lubuska z MAT”.
Konkurs trwa od dnia 1 marca 2019r. (godz. 8:00) do 21 marca 2019r. (godz. 12:00)
Konkurs jest prowadzony na stronie www.facebook.com/MATAsystent oraz na stronie www.facebook.com/lgdbramalubuska.
Uczestnik zobowiązany jest wykonać zdjęcie „Selfie” na tle jednej z atrakcji turystycznej MAT Brama Lubuska i  udostępnić aplikację znajomym.
Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody rzeczowe!!
  Szczegółowe zasady organizacji konkursu określa Regulamin Konkursu, który udostępniony jest poniżej.
  


 050320191.docx      Regulamin konkursu