MENU

AKTUALNOŚCI I WYDARZENIA
Zobacz wszystkie wydarzenia >

Nabory w LGD Brama Lubuska

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Brama Lubuska informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania
19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 w kolejnych zakresach tematycznych:
 
Nabór nr 1/2019 - Rozwój działalności gospodarczej w zakresie handlu i usług konsumenckich,
Nabór nr 2/2019 - Podejmowanie działalności gospodarczej w zakresie usług turystycznych,
Nabór nr 3/2019 - Rozwój działalności gospodarczej w zakresie usług turystycznych,

W załączeniu ogłoszenia o naborze z szerszą informacją.


 060320191.pdf      ogłoszenie o naborze 1/2019

 060320192.pdf      ogłoszenie o naborze 2/2019

 060320193.pdf      ogłoszenie o naborze 3/2019