MENU

AKTUALNOŚCI I WYDARZENIA
Zobacz wszystkie wydarzenia >

VI Sesja Rady Miejskiej w Dobiegniewie

Przewodniczący Rady Miejskiej w Dobiegniewie zawiadamia o VI sesji Rady Miejskiej w Dobiegniewie, która odbędzie się w dniu 8 kwietnia 2019 roku (poniedziałek) o godz. 1400 w sali nr 5 Urzędu Miejskiego w Dobiegniewie.

Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie kworum.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Stan bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Dobiegniew (Policja, Państwowa Straż Pożarna, Ochotnicza Straż Pożarna, Obrona Cywilna, Państwowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, Podstacja Ratownictwa Medycznego).
 4. Informacja o działalności burmistrza między sesjami.
 5. Wnioski i zapytania.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
 1. zmiany uchwały budżetowej gminy na 2019 rok.
 2. ustalenia wysokości diet Radnych Rady Miejskiej w Dobiegniewie oraz Sołtysów
  i Przewodniczącego Zarządu Osiedla.
 3. powołania doraźnej Komisji Statutowej.
 4. ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Dobiegniew oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych,
  od dnia 1 września 2019 roku.
 1. Odpowiedzi na wnioski i zapytania.
 2. Komunikaty.
 3. Zakończenie sesji.