MENU

AKTUALNOŚCI I WYDARZENIA
Zobacz wszystkie wydarzenia >

zmiana terminu zebrania wiejskiego

W związku z opublikowanym na naszej stronie w miesiącu lutym br. harmonogramem zebrań wyborczych w sołectwach, informujemy, że nastąpiła zmiana terminu zebrania wiejskiego w Sołectwie Grąsy.  Nowy termin zebrania w świetlicy wiejskiej w Grąsach to 17.04.2019 r. godzina 18:00.

Terminy zebrań w pozostałych sołectwach nie uległy zmianie.


 180420191.pdf      Zarządzenie