MENU

AKTUALNOŚCI I WYDARZENIA
Zobacz wszystkie wydarzenia >

Jubileusz Złotych Godów

W dniu 6 kwietnia 2019 roku w Urzędzie Stanu Cywilnego w Dobiegniewie odbyły się dwie uroczystości 50-lecia pożycia małżeńskiego, które obchodzili:
 Państwo Anna i Zygmunt BARTOSIK
                            oraz
 Państwo Teresa i Stanisław KUKWA .

Uroczystości prowadziła Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Dobiegniewie Izabela Pacana w obecności Burmistrza Dobiegniewa Sylwii Łaźniewskiej, która dokonała odznaczenia Jubilatów specjalnym medalem przyznawanym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej za długoletnie pożycie małżeńskie oraz w obecności której Jubilaci złożyli sobie wzajemne podziękowania za przeżyte razem wspólne lata życia. Jubilaci otrzymali: kwiaty, dyplomy i upominki od Burmistrza Dobiegniewa. W uroczystościach uczestniczyła rodzina i przyjaciele obu par małżeńskich.

Dostojnym Jubilatom składamy jeszcze raz najserdeczniejsze gratulacje i wyrazy szacunku, a także życzymy doczekania w zdrowiu i wzajemnym zrozumieniu Brylantowych Godów Pożycia Małżeńskiego.
              
                                                                                                                                                                                                                                     Izabela Pacana
                                                                                                                                                                                              Z-ca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Dobiegniewie