MENU

AKTUALNOŚCI I WYDARZENIA
Zobacz wszystkie wydarzenia >

Nabór wniosków

Informujemy, że Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Zielonej Górze w roku 2019 będzie realizował Program priorytetowy NFOŚiGW: „SYSTEM” - Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez partnerów zewnętrznych. Część 1) Usuwanie wyrobów zawierających azbest”. Program zostanie ogłoszony w maju 2019 r.
W związku z powyższym osoby zainteresowane demontażem, zbiórką, transportem i unieszkodliwianiem odpadów zawierających azbest położonych na terenie naszej gminy proszone są o dokonanie zgłoszenia usunięcia azbestu z posesji do dnia 30.04.2019 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dobiegniewie, II piętro pok. 29.
Wszelkie informacje na w/w temat udziela Pani Małgorzata Kuzioła - inspektor ds. ochrony środowiska pod numerem telefonu 957488157.