MENU

AKTUALNOŚCI I WYDARZENIA
Zobacz wszystkie wydarzenia >

LUBUSKA SZKOŁA EUROPEJSKA

Z okazji 15- lecia wstąpienia Polski do Unii Europejskiej 9 maja br. Marszałek Województwa Lubuskiego zorganizowała w Collegium Polonicum  w Słubicach spotkanie mające na celu podsumowanie korzyści  płynących dla naszego regionu z obecności Polski w UE.
Program spotkania obejmował m.in. ocenę zaangażowania lubuskich samorządów i szkół w efektywnym  pozyskiwaniu środków finansowych z projektów unijnych. W konkursie  „Lubuska Szkoła Europejska”, w kategorii „szkoła gimnazjalna”  podsumowano i doceniono skuteczność  i starania byłego Gimnazjum  im.  Ryszarda Koncewicza w Dobiegniewie przyznając w tej kategorii II miejsce w województwie lubuskim. Nagrodę z rąk  Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbiety Polak i Członka Zarządu Marcina Jabłońskiego  odebrały Burmistrz Dobiegniewa Sylwia Łaźniewska i była Dyrektor Gimnazjum , obecnie Wicedyrektor Gminnego Zespołu Szkół Elżbieta Moś.
Po oficjalnym wręczeniu nagród  odbyła się wspólna debata  „Europejki i Europejczycy rozmawiają”.  Do debaty zaproszono przedstawicieli różnych  grup. Gminę Dobiegniew reprezentowały:  Burmistrz Dobiegniewa Sylwia Łaźniewska, Sekretarz Gminy Grażyna Gradowska i Wicedyrektor Gminnego Zespołu Szkół Elżbieta Moś. Dyskutowano  na temat korzyści płynących z wstąpienia Polski do UE.  Debata ta była jednym z punktów kolejnego z cyklu Pikników Europejskich, które organizowane są w całym województwie, by wspólnie świętować rocznicę wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Po debacie na jednym ze słubickich deptaków kontynuowano piknik wspólnie z mieszkańcami i  jak przystało na świętowanie jubileuszu,  uroczyście rozkrojono tort urodzinowy, którym częstowano zebranych gości i mieszkańców Słubic. Honoru dzielenia tortem dostąpiła Burmistrz Dobiegniewa Sylwia Łaźniewska, w towarzystwie  Członka Zarządu  Marcina Jabłońskiego  i Witolda Pahla - kandydata  na posła Parlamentu Europejskiego. Dla Słubiczan przygotowano również specjalne strefy aktywności i kreatywności, food trucki, czy też zakątek ekologiczny.