MENU

AKTUALNOŚCI I WYDARZENIA
Zobacz wszystkie wydarzenia >

INFORMACJA WYBORY ŁAWNIKÓW SĄDOWYCH NA KADENCJĘ 2020-2023


INFORMACJA
          WYBORY ŁAWNIKÓW SĄDOWYCH NA KADENCJĘ 2020-2023
W związku z upływem kadencji łąwników sądowych uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 162 § 2 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. - Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z dnia 2019 r. poz. 52 ze zm., rozdział 7 w dziale IV).
Rada Miejska w Dobiegniewie przyjmuje zgłoszenia kandydatów na ławników:
- do Sądu Rejonowego w Strzelcach Krajeńskich - 1 osoba
- do Sądu Rejonowego w Gorzowie Wielkopolskim do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy - 2 osoby

Pliki do pobrania znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Rada Miejska - wybory ławnikiów