MENU

AKTUALNOŚCI I WYDARZENIA
Zobacz wszystkie wydarzenia >

Zaproszenie do udziału w misji gospodarczej

Odbywające się  w Hongkongu targi Food Expo 2019 (https://event.hktdc.com/fair/hkfoodexpo-en/HKTDC-Food-Expo/) to międzynarodowe targi jakości żywności i napojów, opakowań, technologii produkcji. To wydarzenie prezentuje produkty, takie jak przetworzona i pakowana żywność, owoce morza, mięso, przetworzona i pakowana żywność, produkty drobiowe, produkty mleczne, dodatki i składniki żywności, sprzęt piekarniczy i cukierniczy, wino, napoje alkoholowe i napoje, kawa i herbata itp. Targi są miejscem spotkań producentów i konsumentów wysokiej jakości produktów spożywczych. Powodzeniem na targach będą się cieszyć także producenci opakowań do żywności, producenci i dystrybutorzy maszyn gastronomicznych oraz wszelkich innowacyjnych rozwiązań dla branży spożywczej.
Proponowane punkty programu:
  • udział w międzynarodowych targach Food Expo 2019 w Hongkongu,
  • spotkania B2B z przedsiębiorcami, przedstawicielami polskiej placówki dyplomacji gospodarczej,
  • spotkania z instytucjami wspierającymi przedsiębiorców, np.: Izbą Przemysłowo- Handlową, rynkiem hurtowym / branżowym klastrem (w zależności od profilu uczestników misji)
Zapewniamy również kompleksowo: usługę tłumaczenia, zakwaterowanie w hotelach, wyżywienie, transport lotniczy i osobowy itp.
Termin rekrutacji: od 05.07.2019r. do 19.07.2019 r. do godziny 23:59.
Rekrutacja ma charakter otwarty i kierowana jest do wszystkich przedsiębiorców z kategorii MŚP posiadających siedzibę w Województwie Lubuskim. Firmy zakwalifikowane do udziału w misji gospodarczej pokrywają 15% kosztów organizacji wyjazdu w przeliczeniu na jednego uczestnika, szacowany koszt ok. 3000,00 netto.
Rekrutacja jest dwuetapowa. Przedsiębiorcy dokonują zgłoszenia udziału poprzez wypełnienie i przesłanie jednego z niżej wymienionych formularzy (do wyboru jedna z opcji):
  1. elektronicznego formularza zgłoszeniowego opublikowanego na stronie www.lcpr.pl
  2. formularza w formacie MS Word (zał. nr 1) – przesłanie drogą elektroniczną na adres e-mail promocja@lcpr.pl lub osobiście: Lubuskie Centrum Produktu Regionalnego w Zielonej Górze, ul. Leona Wyczółkowskiego2, 65-140  Zielona Góra
W drugim etapie Przedsiębiorca potwierdza dane przesłane w wypełnionym formularzu o którym mowa w ust. 3, poprzez przesłanie drogą elektroniczną na adres e-mail promocja@lcpr.pl parafowanych  i wypełnionych dokumentów:
  1. formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis przez przedsiębiorcę wykonującego usługę świadczoną w ogólnym interesie gospodarczym (zał. nr 2),
  2. zaparafowany projekt umowy (zał. nr 3) jako potwierdzenie zapisów dokumentu,
  3. kopie certyfikatów, atestów, patentów i innych dokumentów wymaganych w obrocie towarami na rynkach zagranicznych/danego kraju.
Termin rekrutacji: od o 05.07.2019r. do 19.07.2019 r. do godziny 23:59.
Misja organizowana jest w ramach projektu ”Promocja gospodarcza regionu poprzez udział  w zagranicznych targach i misjach zagranicznych”. Szczegółowe informacje dotyczące zasad rekrutacji zawarte są w regulaminie zamieszczonym poniżej.
Jednocześnie informujemy, że w przypadku nie wyłonienia wykonawców technicznych (w ramach ogłoszonego przetargu) misja w tym terminie nie dojdzie do skutku.
W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem tel: 68 326 74 01, lub email promocja@lcpr.pl