MENU

AKTUALNOŚCI I WYDARZENIA
Zobacz wszystkie wydarzenia >

XI nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Dobiegniewie

 
 XI nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Dobiegniewie
Informuję, że w dniu 08 sierpnia 2019 roku (czwartek)
o godz. 1400 w sali konferencyjnej nr 204 Urzędu Miejskiego
w Dobiegniewie przy ul. Obrońców Pokoju 24 odbędzie się
XI nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Dobiegniewie.
                                                                  
                                                              Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                   /-/ Marek Kowalczyk
      
 Proponowany porządek obrad:
 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Wnioski i zapytania.
 4. Podjęcie uchwał w sprawie:
 1. zmiany uchwały budżetowej gminy na 2019 rok.
 2. określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli
  i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6 letnie
  i dzieci młodsze prowadzonych przez gminy Dobiegniew.
 1. Odpowiedzi na wnioski i zapytania.
 2. Komunikaty.
 3. Zakończenie obrad sesji.