MENU

AKTUALNOŚCI I WYDARZENIA
Zobacz wszystkie wydarzenia >

Inwestycja w gminie Dobiegniew

Inwestycje w gminie Dobiegniew (2019-09-06)

Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak spotkał się z burmistrzem Dobiegniewa Sylwią Łaźniewską. Rozmowy dotyczyły inwestycji infrastrukturalnych w gminie, realizowanych z udziałem środków budżetu państwa.

W czasie rozmowy poruszono sprawy związane z realizacją inwestycji infrastrukturalnych w gminie, w szczególności inwestycji wspieranych środkami rządowymi. W Funduszu Dróg Samorządowych zatwierdzonym przez Premiera Mateusza Morawieckiego, gmina Dobiegniew otrzymała wsparcie dla 2 inwestycji. Wysokość wsparcia wynosi 1 355 330 złotych.

Nabór wniosków o dofinasowanie zadań w ramach Funduszu Dróg Samorządowych - marzec 2019 r

Na realizację inwestycji drogowych dla województwa lubuskiego przyznano dofinansowanie w kwocie 81.914.699,37 zł.

  • na zatwierdzonej 30 sierpnia br. przez Prezesa Rady Ministrów Liście zadań do dofinansowania znalazło się 82 zadania (13 zadań powiatowych oraz 69 zadań gminnych) – wszystkie złożone w naborze wnioski, które pozytywnie przeszły ocenę formalną oraz merytoryczną znalazły się na zatwierdzonej liście zadań do dofinansowania.

Fundusz Dróg Samorządowych powstał w październiku 2018 r. jako wynik diagnozy potrzeb Polaków i samorządów. Dzięki tym środkom dofinansowywane są remonty, budowa i modernizacja dróg lokalnych oraz budowa mostów w ciągach dróg samorządowych.

źródło: https://www.lubuskie.uw.gov.pl/aktualnosci/wydarzenia/Inwestycje_w_gminie_Dobiegniew/idn:20080.html