MENU

AKTUALNOŚCI I WYDARZENIA
Zobacz wszystkie wydarzenia >

OTWARCIE SIECI GAZOWEJ W DOBIEGNIEWIE

Po niespełna 3 latach od podpisania listu intencyjnego pomiędzy Gminą Dobiegniew, a Polską Spółką Gazownictwa, na terenie Dobiegniewskiej Strefy Przemysłowej powstała mobilna stacja gazyfikacji oraz sieć gazowa.  Inwestycja powstała w ramach przyspieszonego programu gazyfikacji Polski na lata 2018-2023. To pierwszy tego typu obiekt w województwie lubuskim. W pierwszej kolejności zasili ona obiekty użyteczności publicznej, w tym szkołę, a w przyszłości umożliwi również przyłączenie miejskich kotłowni, firm w Strefie Ekonomicznej oraz odbiorców indywidualnych.
Burmistrz Dobiegniewa Sylwia Łaźniewska w krótkim wystąpieniu  podziękowała za inwestycję i za ogromną szansę na rozwój gminy. W uruchomieniu strefy dystrybucji skroplonego gazu ziemnego w Dobiegniewie uczestniczył  Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak wraz z europoseł Elżbietą Rafalską, Prezes Zarządu Polskiej Spółki  Gazownictwa Marian Żołyniak oraz Prezes Zarządu Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa Piotr Woźniak.
Stacja składa się ze zbiornika o pojemności 37 m³, dwóch parownic oraz układu redukcyjno–pomiarowego. Dodatkowo Polska Spółka Gazownictwa wybudowała w pierwszym etapie inwestycji w Dobiegniewie około 1,8 kilometra sieci. Docelowo w mieście powstanie 8,5 kilometra sieci gazowej. Trasa gazociągu w I etapie obejmuje ulice przebiegające od stacji  gazyfikacji LNG do torów linii kolejowej. Kolejny etap inwestycji obejmuje przecisk przez tory kolejowe i kontynuację na terenie całego miasta.
             W województwie lubuskim w ramach Programu Przyspieszenia Inwestycji w Sieć Gazową Polski zgazyfikowanych zostanie w sumie 6 gmin, wszystkie poprze z tzw. gazyfikację wyspową, czyli budowę stacji regazyfikacji LNG. Ogółem w ramach Programu, do końca 2022 roku, PSG zgazyfikuje 300 nowych gmin na terenie całego kraju oraz wybuduje 77 stacji LNG.  Dzięki temu stopień gazyfikacji wzrośnie  z obecnych ok. 60 do ponad 72%       .