MENU

AKTUALNOŚCI I WYDARZENIA
Zobacz wszystkie wydarzenia >

JUBILEUSZ ZŁOTYCH GODÓW

W dniu 2 października 2019 roku w Urzędzie Stanu Cywilnego w Dobiegniewie odbyła się uroczystość Złotych Godów Pożycia Małżeńskiego, które obchodziło wraz ze swoimi rodzinami 8 par z Gminy Dobiegniew.
Złotymi Jubilatami byli Państwo:
 
Janina i Marian Jurewicz
Halina i Józef Kozłowscy
Józefa i Józef Lisek
Wanda i Julian Miłosz
Maria i Henryk Szydełko
Elżbieta i Jan Trznadlewscy
Halina i Józef Wieczór
Leokadia i Andrzej Zawadowscy.


Uroczystość rozpoczęła się od złożenia życzeń Dostojnym Jubilatom  przez Senatora Rzeczypospolitej Polskiej Pana Waldemara Sługockiego, który gratulował wszystkim parom małżeńskim tak pięknego Jubileuszu.
Następnie swoje gratulacje i życzenia Czcigodnym Jubilatom przekazała Burmistrz Dobiegniewa Pani Sylwia Łaźniewska, która podkreśliła, iż wspólne przeżycie 50 lat to symbol wierności i miłości rodzinnej. To dowód wzajemnego zrozumienia i istoty związku małżeńskiego, a przede wszystkim to wzór i piękny przykład dla młodszego pokolenia.
Do życzeń dołączył się Przewodniczący Rady Miejskiej w Dobiegniewie Pan Marek Kowalczyk. Następnie Burmistrz Dobiegniewa Sylwia Łaźniewska dokonała odznaczenia każdej pary Jubilatów specjalnym medalem przyznawanym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
„Za Długotrwałe Pożycie Małżeńskie” oraz złożono pamiątkowe wpisy w kronice Urzędu Stanu Cywilnego w Dobiegniewie. Wszyscy Jubilaci otrzymali kwiaty, listy gratulacyjne, dyplomy oraz upominki od Burmistrza Dobiegniewa.
Całą ceremonię poprowadziła Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego  w Dobiegniewie Pani Izabela Pacana. Uroczystość odbyła się w bardzo sympatycznej atmosferze zakończonej lampką szampana i wspólnym poczęstunkiem.

Dostojnym Jubilatom z okazji tak pięknego Jubileuszu Złotych Godów Pożycia Małżeńskiego jeszcze raz składamy najserdeczniejsze życzenia. Niech Wasza miłość, oddanie i zaufanie Szanowni Jubilaci trwa przez długie lata, a zdrowie i pogoda ducha pozwolą abyśmy znów wszyscy razem spotkali się na następnej uroczystości Diamentowych Godów Pożycia Małżeńskiego.
 
                                                                                                                     

                                                                                                                                                                  Izabela Pacana                                                                                                                                                         Z-ca Kier. USC w Dobiegniewie