MENU

AKTUALNOŚCI I WYDARZENIA
Zobacz wszystkie wydarzenia >

Benefis Bogdana Siwca

27 września br. swoją długoletnią karierę zawodową zakończył Bogusław Siwec - człowiek orkiestra. Niezwylke ceniony i szanowany zarówno przez współracowników jak i środwisko seniorów. Aby upamiętnić wkład pracy Pana Bogusia w rozwój kultury na terenie naszej gminy i powiatu a także podziękować za Jego osobiste zaangażowanie, w każdą tego typu inicjatywę, zorganizowano w niedzielę 29 września br. w auli przy ul. Poznańskiej, uroczysty benefis poświęcony Jego osobie. Na uroczytość przybyli przedstawiciele środowisk kulturowych z różnych części naszego powiatu i spoza niego. Osobiste podziękowania na ręce Pana Bogdana złożyła jako pierwsza Burmistrz Dobiegniewa Sylwia Łaźniewska a nastepnie Starosta Strzelecko-Drezdenecki Bogusław Kierus.