MENU

AKTUALNOŚCI I WYDARZENIA
Zobacz wszystkie wydarzenia >

Informacja Stowarzyszenia LGD Brama Lubuska

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Brama Lubuska zaprasza do składania wniosków w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW 2014-2020 w kolejnych zakresach tematycznych|:
 
Nabór nr 4/2019 - Podejmowanie działalności gospodarczej w zakresie handlu i usług konsumenckich,
Nabór nr 5/2019 - Podejmowanie działalności gospodarczej w zakresie pozyskiwania i/lub przetwarzania lokalnych surowców i/lub produktów,
Nabór nr 6/2019 - Podejmowanie działalności gospodarczej w zakresie usług turystycznych,
Nabór nr 7/2019 - Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej - budowa nowych obiektów.


W załączeniu ogłoszenia o naborze z szerszą informacją. 071020191.doc      ogłoszenie o naborze nr 4/2019

 071020192.doc      ogłoszenie o naborze nr 5/2019

 071020193.doc      ogłoszenie o naborze nr 6/2019

 071020194.docx      ogłoszenie o naborze nr 7/2019