MENU

AKTUALNOŚCI I WYDARZENIA
Zobacz wszystkie wydarzenia >

Koncert charytatywny

W dniu wczorajszym tj. 6 paździednika br. w auli Gminnego Zespołu Szkół w Dobiegniewie odbył się Koncert charytatywny dla wojownika Jasia. Inicjatywa zrodziła się z potrzeby pomocy rodzinie w kosztownym leczeniu półrocznego Jasia, doświadczonego ciężką chorobą. Oprócz występów artystycznych miały miejsce różnego rodzaju zbiórki i aukcje przekazanych fantów, z których uzbierano niebagatelną kwotę 18.246 zł i 227 Eur. Zaangażowanych w akcję było wiele osób, wszystkim razem i każdemu z osobna należą się gorące podziękowania. A to co się działo najlepiej obrazują zdjęcia poniżej.