MENU

AKTUALNOŚCI I WYDARZENIA
Zobacz wszystkie wydarzenia >

Wystawa czasowa pn. "Portrety Jeńców"

Wystawa ukazuje losy polskich jeńców wojennych w niewoli niemieckiej i radzieckiej na przykładzie sześciu osób: Józefa Czapskiego, Józefa Kobylańskiego, Stanisława Krzyżaniaka, Zofii Książek-Bregułowej, Henryka Łagodzkiego i Zbigniewa Wajszczuka. Wymienione postacie reprezentują wszystkie najbardziej charakterystyczne grupy jenieckie wśród Polaków, tj. jeńców obozów Wehrmachtu i NKWD, w tym szeregowych, podchorążych i oficerów.

Obok uczestników kampanii wrześniowej, wystawa ukazuje także powstańców warszawskich, obok żołnierzy zawodowych - rezerwistów, obok mężczyzn - kobiety i dzieci. Zgromadzone fotografie, dokumenty i pamiątki opowiadają historię życia bohaterów poczyniając od okresu przed 1939 r., przez II wojnę światową, która jest przedstawiona najobszerniej, aż do losów powojennych.

Wystawa została przygotowana w trzech wersjach językowych przez Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowichach - Opolu.