MENU

AKTUALNOŚCI I WYDARZENIA
Zobacz wszystkie wydarzenia >

Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów

Ankieta dla rolników - Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej

Szanowni Państwo, Gmina Dobiegniew zamierza  przystąpić do programu: ”Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” ogłoszonego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, przed podjęciem decyzji niezbędnym jest przeprowadzenie inwentaryzacji odpadów rolniczych jakie będą utylizowane na terenie Gminy Dobiegniew.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o wypełnienie ankiety i niezwłoczne dostarczenie jej do Urzędu Miejskiego w Dobiegniewie w punkcie informacyjnym przy wejściu do Urzędu  lub/i do pokoju 109 na parterze, e-mail: na adres k.kisiel@dobiegniew.pl bądź pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miejski w Dobiegniewie  ul. Obrońców Pokoju 24, 66-520 Dobiegniew z dopiskiem:
„Ankieta - Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.

Ankiety dostępne są w Urzędzie Miejskim w  Dobiegniewie w punkcie informacyjnym lub w pokoju  nr 109 (parter) oraz do pobrania poniżej w załącznikach do niniejszego artykułu oraz u Sołtysów.

Termin składania ankiet upływa 25 listopada 2019 r.
O zakwalifikowaniu gospodarstwa do programu decyduje data wpływu ankiety do Urzędu.
Odpady będą odbierane bezpłatnie, są to: folie po sianokiszonkach, czarne folie po kiszonkach i tunelach foliowych, worki po nawozach, opakowania typu BIG-BAG, sznurki oraz siatki z balotów.
Wszystkie wymienione odpady muszą być posegregowane wg rodzaju:
– folia rolnicza czarna, tunelowa ogrodnicza,
– folia po balotach sianokiszonek,
– siatki do owijania balotów,
– worki po nawozach,
– sznurki rolnicze,
– opakowania typu BIG-BAG.
Zadanie jest planowane do realizacji w 2020 roku.
 
Szczegółowy termin i miejsce zbiórki odpadów zostaną podane do publicznej wiadomości po zakwalifikowaniu Gminy do Programu, o którym mowa wyżej.


Uwaga:
Opakowania po środkach ochrony roślin nie będą odbierane, gdyż te odpady należy oddać do sklepu, w którym zakupiono dany środek.


 071120194.docx      OGŁOSZENIE

 071120195a.doc      ANKIETA INWENTARYZACYJNA