MENU

AKTUALNOŚCI I WYDARZENIA
Zobacz wszystkie wydarzenia >

„Konferencja - Turystyka wodna na obszarze Pojezierza Dobiegniewskiego”

22 listopada br. w Pałacu Mierzęcin odbyła się  polsko-niemiecka konferencja pn. „Konferencja – Turystyka wodna na obszarze Pojezierza Dobiegniewskiego”. Zorganizowana przez Gminę Dobiegniew z projektu dofinansowanego z Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia – Polska 2014-2020 w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej. Przybyłych na spotkanie gości powitała Burmistrz Dobiegniewa Sylwia Łaźniewska. Wśród przybyłych gości byli m.in.: Starosta Strzelecko-Drezdenecki Bogusław Kierus, Dyrektor Biura Euroregionu Krzysztof Szydłak, Dyrektor Amt Golzow Lothar Ebert, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. Józef Kruczkowski, Dyrektor Drawieńskiego Parku Narodowego Paweł Bilski, Prezes Gorzowskiego Okręgowego Związku Żeglarskiego Henryk Kubiak.
Celem niniejszego spotkania było przedstawienie tematyki rozwoju transgranicznej turystyki w Euroregionie Pro Europa Viadrina ze szczególnym uwzględnieniem aspektów kwalifikowanej turystyki wodnej na obszarze pojezierza, nawiązanie kontaktów oraz wymiana doświadczeń pomiędzy polskimi i niemieckimi uczestnikami z branży turystyki wodnej. Podczas spotkania swoim doświadczeniem i wiedzą podzielili się eksperci zarówno z polski jak i z Niemiec.

Prelegenci poruszyli następującą zagadnienia:
Prezentacja Gminy Dobiegniew – Samorządowe inwestycje w infrastrukturę turystyczną jako sposób na zwiększenie dostępności i atrakcyjności lokalnych miejsc rekreacyjnych na podstawie zrealizowanych i przyszłych przedsięwzięć.
 
Dyrektor Urzędu Golzow Lothar Ebert – Dobre praktyki w zakresie wykorzystania walorów przyrodniczych dla rozwoju turystki
 
dr Arkadiusz Wołoszyn, Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim - Uwarunkowania społeczne i środowiskowe rozwoju żeglarstwa na Pojezierzu Dobiegniewskim
 
Peter Dörnfeld, Mediamare Consulting – System informacji i oznakowania turystyki wodnej
w Brandenburgii. Koncepcja, planowanie i wdrożenie z praktycznymi przykładami.
 
Dyrektor Paweł Bilski, Drawieński Park Narodowy – Ochrona przyrody, a udostępnianie.
 
Andreas Verch, Klubu Żeglarski w Prenzlau - Rozwój współpracy polsko niemieckiej na przykładzie szkolenia dzieci i młodzieży w szkółkach żeglarskich
 
Przemysław Nisiewicz, Harcerski Klub Żeglarski Panta Rhei - Szlak wodny Lubuskie Mazury
 
dr Joanna Kupczyk, Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim - Szkolenie kadr dla potrzeb turystyki wodnej w AJP w Gorzowie Wielkopolskim.
 
Prezes Zarządu Henryk Kubiak, Gorzowski Okręgowy Związek Żeglarski – Żeglarstwo jako potencjał wielowymiarowy regionu, rozpatrywany w aspektach promocyjnych, ekonomicznych i edukacyjnych.
 
Spotkanie to było świetną okazją do zaprezentowania rozwoju turystyki wodnej na terenie naszej gminy oraz podejmowanych w tym zakresie działań.