MENU

AKTUALNOŚCI I WYDARZENIA
Zobacz wszystkie wydarzenia >

budżet obywatelski

Szanowni Mieszkańcy, została kwota  na projekty 14.000,00 zł.  Od dnia 26 listopada 2019  do 3 grudnia 2019 będzie trwało składanie projektów  do Budżetu Obywatelskiego w Dobiegniewie na rok 2019.
Projekty można składać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dobiegniewie ul. Obrońców Pokoju 24, 66-520 Dobiegniew lub przesłać na powyższy adres. Na kopercie należy umieścić zapis „projekt BOwD”.
 


 20191126.pdf      Harmonogram

 201911261.docx      Zgłoszenie propozycji projektu

 20191127.doc      Jak przygotować wniosek