MENU

AKTUALNOŚCI I WYDARZENIA
Zobacz wszystkie wydarzenia >

JUBILEUSZ POŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO

Każdy Jubileusz Małżeństwa to  wspaniała rocznica. Jednakże szczególne Jubileusze w dniu 27 listopada 2019 roku obchodzili Państwo: Karolina i Stanisław Rasławscy , którzy to świętowali rocznicę 70-lecia pożycia małżeńskiego, czyli rocznicę Kamiennych Godów Małżeńskich oraz Państwo Julia i Stefan Szlachta, którzy obchodzili 60-lecie pożycia małżeńskiego tzw. Diamentowe Gody.
Z tej szczególnej okazji Jubilatów w ich domach odwiedziła Burmistrz Dobiegniewa Pani Sylwia Łaźniewska wraz z Z-cą Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Dobiegniewie Panią Izabelą Pacana.   W uroczystości uczestniczyła również rodzina Państwa Karoliny i Stanisława Rasławskich.
Burmistrz Dobiegniewa Pani Sylwia Łaźniewska zwracając się do Czcigodnych Jubilatów stwierdziła, iż małżeństwo to nie tylko piękne, podniosłe i radosne chwile, ale też dzielenie z drugą osobą trosk, smutków i nieszczęść. W przysiędze małżeńskiej Dostojni Jubilaci ślubowaliście, że będziecie ze sobą na dobre i na złe  i z tej próby wyszliście zwycięsko. Nagrodą jest szczęście dzieci, uśmiech wnuków i prawnuków oraz radość, którą możecie dziś dzielić z przyjaciółmi. Wszystkiego najlepszego - zasłużyliście przez swą miłość, wierność i uczciwość małżeńską.

Jubilaci dostali również list gratulacyjny, kwiaty oraz upominki od Burmistrza Dobiegniewa.

Każda z uroczystości przebiegała w miłej, sympatycznej i rodzinnej atmosferze pełnej wzruszeń i miłości.