MENU

AKTUALNOŚCI I WYDARZENIA
Zobacz wszystkie wydarzenia >

Podsumowanie finału WOŚP w Dobiegniewie

Drodzy mieszkańcy Gminy Dobiegniew jesteście Wielcy! Tegoroczna kwota, którą uzbierali dobiegniewscy wolontariusze WOŚP zdumiewa a jest to aż 51 034, 81 zł. Dziękujemy za każdą okazałą pomoc wszystkim ludziom dobrej woli, darczyńcom, wolontariuszom, osobom i grupom tanecznym prezentującym się w auli Gminnego Zespołu Szkół przy ul. Poznańskiej, dziękujemy za każdy grosz wrzucony do puszki. Zebrana w tym finale kwota napełnia nas dumą i radością że jest w śród nas tyle dobra. Zebrane w tym roku środki przeznaczone będą na zakup najnowocześniejszych urządzeń dla ratowania życia i zdrowia dzieci potrzebujących różnego rodzaju operacji. Szefową dobiegniewskiego Sztabu WOŚP była Pani Jolanta Pawlak wspierana przez liczną grupę 55. kwestujących wolontariuszy na czele z Burmistrzem Dobiegniewa, Panią Sylwią Łaźniewską. Z samych licytacji uzbierano kwotę ponad 20 tyś zł. Łączny wkład finansowy naszej gminy w Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, z 21. finałów, jakie miały miejsce w Dobiegniewie to niebagatelna kwota 340 555,18 zł. Gratulujemy i Dziękujemy.