MENU

AKTUALNOŚCI I WYDARZENIA
Zobacz wszystkie wydarzenia >

Zarząd Powiatu ogłasza konkurs Ofert na Realizację Zadań Publicznych na rok 2020

Zarząd Powiatu ogłasza konkurs ofert na realizację zadań publicznych realizowanych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty określone w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności publicznej i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2019 r., poz.688 ze zm.) w zakresie przyjętym Uchwałą Rady Powiatu Strzelecko – Drezdeneckiego z dnia 23 września 2019r. Nr VIII/58/2019 w sprawie uchwalenia „Programu Współpracy Powiatu Strzelecko – Drezdeneckiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020”.

Pełna dokumentacja konkursowa wraz z formularzem wniosku i załącznikami znajduje się w linku poniżej:

http://www.bip.fsd.pl/198/1087/Ogloszenie_Konkursu_Ofert_na_Realizacje_Zadan_Publicznych_na_rok_2020/#