MENU

AKTUALNOŚCI I WYDARZENIA
Zobacz wszystkie wydarzenia >

Dobiegniew w "Programie budowy 100 obwodnic" Ministerstwa Infrastruktury

Obwodnica Dobiegniewa w ciągu drogi krajowej nr 22

 • Stan prac przygotowawczych: Rząd zapewnił środki na rozpoczęcie prac przygotowawczych. Planowane ogłoszenie wkrótce przetargu na dokumentację.
   
 • Planowana data ogłoszenia przetargu:    III kw. 2025 r.
   
 • Cel realizacji inwestycji:
  Podstawowym celem budowy obwodnicy Dobiegniewa jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego, jaki koncentruje się w mieście. Dzięki temu nastąpi poprawa bezpieczeństwa mieszkańców, odciążenie układu komunikacyjnego i zwiększenie przepustowości w Dobiegniewie.

  Droga krajowa nr 22 jest ważnym korytarzem transportowym nie tylko dla województwa lubuskiego. Obwodnica usprawni ruch zarówno na odcinku pomiędzy Wałczem a Gorzowem Wielkopolskim, ale także pomiędzy Niemcami a korytarzem drogi krajowej nr 11 i dalej autostrady A1 i Trójmiasta.

  Jednocześnie zachowane zostaną najwyższe wymogi ochrony środowiska, zdrowia i życia mieszkańców oraz zrównoważonego rozwoju.

źródło: https://www.gov.pl/web/infrastruktura/wojewodztwo-lubuskie