MENU

AKTUALNOŚCI I WYDARZENIA
Zobacz wszystkie wydarzenia >

FERIE 2020 Z DRAWIEŃSKIM PARKIEM NARODOWYM I PRZYJACIÓŁMI POD HASŁEM: "WYDRA I PRZYJACIELE NA SZLAKU"

PROGRAM
 
13 lutego: temat: Drawieński Park Narodowy zaprasza do „Wodnego Świata” w Głusku.
Czy chcesz poczuć się jak płetwonurek?
 
Gospodarz dnia: Drawieński Park Narodowy we współpracy z Drawieńskim Ośrodkiem Kultury.
Wycieczka autobusowa i piesza z elementami zajęć stacjonarnych.
Zbiórka przy Drawieńskim Ośrodku Kultury. Wyjazd: 10.00. Po drodze zabieramy wcześniej zgłoszonych uczestników  przez w/w Sołectwa.  Powrót: ok.15.00.
Miejsca: Głusko, Jezioro Czarne, osada Ostrowite
W roli przewodników: Aleksandra Gancarczyk, Elżbieta Gizicka, Tomasz Bogucki, Joanna Osińska.
Program kierowany do uczestników w wieku od 11 lat.
Grupa do 25 osób. Liczy się kolejność zgłoszeń na dpn@dpn.pl, w tytule maila należy napisać: Ferie,13 lutego.
Program:
- czy koza, to też ryba? Zwiedzanie ekspozycji akwarystycznej „Wodny Świat” w Głusku;
- zanim wsiądziesz do kajaka pomyśl nie tylko o swoim bezpieczeństwie na rzece. (symulacja spływu w rzeczywistym kajaku);
- ścieżką wzdłuż zagadkowego Jeziora Czarnego do osady Ostrowite;
- film o przyrodzie Parku;
- ognisko z kiełbaskami;
- powrót do Drawna
 
 
14 lutego, temat: „Tajemnice lasu. Gdzie „rosną” drewniane meble?”
 
Gospodarze dnia: Drawieński Park Narodowy i Nadleśnictwo Głusko.
Wycieczka: autobusowa i piesza.
Zbiórka: na parkingu przy Kościele w Drawnie. Wyjazd: 9.00. Po drodze zabieramy uczestników ewentualnie zgłoszonych przez w/w Sołectwa. Powrót ok.: 15.00
Miejsce: okolice Głuska.
W roli przewodników: pracownicy DPN i Nadleśnictwo Głusko.
Program kierowany do uczestników w wieku od 11 lat.
Grupa do 25 osób. Liczy się kolejność zgłoszeń na dpn@dpn.pl, w tytule maila należy napisać: Ferie,14 lutego.
 
Program:
I część wyprawy ( przewodnik Nadleśnictwa Głusko);
- wizyta w „leśnym sadzie”, co to jest plantacja nasienna?;
- kto i  jak zbiera nasiona drzew? Specjalny pokaz w lesie;
- „spiżarnia” nasion – jak są przechowywane?
- wizyta w „zielnej klasie” pod chmurką.
 
II część wyprawy ( przewodnik DN, Tomasz Bogucki)
- bunkry na terenie DPN, czyli śladami umocnień Pozycji Pomorskiej,
- ognisko i pieczenie kiełbasek ((kiełbaski we własnym zakresie),
- powrót do Drawna.
 
 
 
19 lutego: temat:   „W poszukiwaniu skarbów historii Drawna i okolic”
 
Gospodarze dnia: Drawieński Park Narodowy i Drawieńskie Stowarzyszenie Historyczno-Eksploracyjne.
Zbiórka: na parkingu przy Kościele w Drawnie, godz. 10.00. Powrót: ok.14.00.
Wycieczka piesza.
Miejsce: Drawno i Drawnik.
W roli przewodników, m.in.: Tomasz Maciąg (DSHE) i Joanna Osińska, (DPN)
Program kierowany do uczestników w wieku: od 11 lat. Grupa do 25 osób. Liczy się kolejność zgłoszeń na dpn@dpn.pl, w tytule maila należy napisać: Ferie19 lutego.
 
Program:
- śladami Wedlów, czyli poznajemy historię Drawna;
- tajemnica pewnego wojskowego hełmu - opowieść o skarbach ukrytych w ziemi (wizyta w siedzibie Drawieńskiego Towarzystwa Historyczno-Eksploracyjnego i pokaz artefaktów);
- Przystań Wodna DPN „Drawnik”. Podróż w czasie, czyli jak kiedyś wyglądało to miejsce?;
- ognisko i pieczenie kiełbasek na „Drawniku” (kiełbaski we własnym zakresie),
- powrót do Drawna.
 
 
20 lutego, temat: „I Ty możesz produkować czyste powietrze, wystarczy, że posadzisz jedno drzewo”
 
Gospodarze dnia: Drawieński Park Narodowy i Nadleśnictwo Drawno.
Zbiórka: na parkingu przy Kościele w Drawnie połączona z przywozem uczestników zgłoszonych wcześniej z w/w Sołectwa. Wyjazd z parkingu w Drawnie o 9.45. Powrót ok. 14.00
Wycieczka piesza.
Miejsce: szkółka leśna Nadleśnictwa Drawno.
W roli przewodników: Ilona Herba,( Nadleśnictwo. Drawno), Joanna Osińska, Tomasz Bogucki (DPN).
Program kierowany do uczniów Szkoły Podstawowej.
Grupa do 25 osób.
Liczy się kolejność zgłoszeń na dpn@dpn.pl, w tytule maila należy napisać: Ferie 20 lutego.
 
 
Program:
- na początek wędrujemy - sprzed Leśniczówki „Zdanów”, przez sosnowy las, wprost do leśnej szkółki;
- sadzimy leśne drzewa, każdy z uczestników posadzi swoje, a Pani Leśnik opowie o swojej pracy;
- dlaczego drzewo, to fabryka tlenu?
- Zabawa w mikroświat. Każdy znajdzie własny i podzieli się wrażeniami.
-  Ognisko z kiełbaskami (poczęstunek od Nadleśnictwa Drawno);
- powrót.
 
21 lutego, temat: „Na koniec ferii-kulinarne szaleństwo. Ciasteczka prosto z Drawieńskiego Parku Narodowego. Zabawa w kształty”
 
Gospodarze dnia: DPN i Sołectwa.
Miejsce: Świetlica w Dominikowie.
Zbiórka: na parkingu przy Kościele w Drawnie połączona z przywozem uczestników zgłoszonych wcześniej z w/w Sołectw. Wyjazd z parkingu w Drawnie o 9.30. Powrót ok. 15.00.
Zajęcia stacjonarne.
W roli przewodników: dzielne Panie Sołtyski oraz pracownicy DPN.
Program kierowany do uczniów Szkoły Podstawowej.
Grupa do 25 osób.
Liczy się kolejność zgłoszeń na dpn@dpn.pl, w tytule maila należy napisać: Ferie 21 lutego.
 
Program:
- ciastko też może być dziełem sztuki – inspiracja przyrodą;
- zabawa w wycinanie kształtów z ciasta
- teraz do piekarnika, a w międzyczasie:
a) filmy animowane o Parkach Narodowych i dobrych praktykach dla turystów (zaczerpnięte z ogólnopolskiego projektu, pt.: „Promocja Polskich Parków Narodowych),
b) konkurs z nagrodami pt. „Czy już wiesz, jak zachować się w Drawieńskim Parku Narodowym”;
- słodka uczta
- powrót do Drawna.
 
ZASADY UDZIAŁU W WARSZTATACH
 
1. W zajęciach może wziąć udział max. 25 osób.
 
2. Nabór na udział w Feriach DPN 2020 prowadzi Drawieński Park Narodowy do dnia 12 lutego, do godz.14.30. Obowiązuje kolejność zgłoszeń.
 
3. UWAGA: następnie udział w zajęciach możliwy jest po dostarczeniu ZGŁOSZENIA UDZIAŁU podpisanego przez prawnego opiekuna dziecka (w/w formularz umieszczony jest na końcu  Programu Ferii 2020.).
 
4. ZGŁOSZENIE można dostarczyć osobiście, w dniu wycieczki bezpośrednio przewodnikowi DPN lub zeskanowane - drogą mailową na adres dpn@dpn.pl. wraz z dopiskiem odpowiedniej daty uczestnictwa w wyprawie.
 
5. DPN przysługuje prawo do odwołania zajęć jeżeli liczba zgłoszeń lub chętnych na zajęcia w poszczególne dni będzie mniejsza niż 10 osób.
 
6. UWAGA: Uczestnicy Ferii DPN 2020  muszą być odpowiednio ubrani do wypraw terenowych,  zawsze mieć ze sobą kanapki i termos z ciepłą herbatą.
 
7. Udział w zajęciach jest bezpłatny.
…………………………………………………………………………………………….........
 
Prosimy rodziców lub opiekunów o wycięcie i podpisanie zgłoszenia udziału/ oświadczenia oraz  dostarczenie dokumentu do dyrekcji DPN w terminie wskazanym w zasadach udziału.
 
ZGŁOSZENIE UDZIAŁU i OŚWIADCZENIE RODZICÓW LUB PRAWNYCH OPIEKUNÓW UCZESTNIKA WARSZTATÓW PRZYRODNICZYCH ORGANIZOWANYCH W DRAWIEŃSKIM PARKU NARODOWYM
 
Wyrażam zgodę na uczestnictwo mojego dziecka (podopiecznego)...........................................................................................,
 
nr tel. ……………………………………….. w programie: Ferie 2020 z Drawieńskim Parkiem Narodowym i Przyjaciółmi, pod hasłem „Wydra i Przyjaciele na szlaku”, które odbędą się  w dniu …………:…....2020r.
  1. Biorę pełną odpowiedzialność za jej/jego zachowanie.
  2. Wyrażam zgodę na udzielenie pomocy medycznej w nagłych wypadkach.
  3. Biorę pełną odpowiedzialność za samodzielne przybycie mojego dziecka na miejsce wyznaczonej zbiórki, za powrót z zajęć do domu, za udział w wycieczkach terenowych oraz zajęciach stacjonarnych wymienionych  w programie Ferii 2020  z DPN wraz z pobytem na miejscach z planowanym ogniskiem, dojazdach do miejsca przeznaczenia i w nich pobytem  wynikających z programu Ferii.
  4. Program Ferie 2020 z Drawieńskim Parkiem Narodowym i Przyjaciółmi, pod hasłem „Wydra i Przyjaciele na szlaku” stanowi załącznik do pkt.3.Zgłoszenia Udziału. Akceptuje go i biorę odpowiedzialność za moje dziecko uczestniczące  w wybranych zajęciach, we wskazanym przeze mnie dniu/dniach.
  5. Wyrażam zgodę na publikowanie wizerunku mojego dziecka na stronie dpn.pl w artykułach podsumowujących i relacjonujących wydarzenia edukacyjne kreowane przez DPN oraz na ulotkach z ofertą edukacyjną DPN.
 
Drawno, dnia ......................................... .
 
                                                                                               ..............................................................................
                                                                                                                podpis rodzica/prawnego opiekuna
 
INFORMACJA ADMINISTRATORA DANYCH:
Administratorem danych osobowych jest Drawieński Park Narodowy z siedzibą w Drawnie, który przetwarza dane w celu realizacji zadań ustawowych i statutowych. Administrator danych może przekazać dane osobowe upoważnionym podmiotom na podstawie przepisów prawa. Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do uzyskania informacji, dostępu do danych osobowych, sprostowania danych, sprzeciwu, ograniczenia przetwarzania, niepodlegania profilowaniu i przeniesienia danych w oparciu o art. 15-22 RODO.
 
 


 202002111.pdf      zgłoszenie