MENU

AKTUALNOŚCI I WYDARZENIA
Zobacz wszystkie wydarzenia >

ZŁOTE I DIAMENTOWE GODY

W dniu 4 lutego 2020 roku w Urzędzie Stanu Cywilnego w Dobiegniewie odbyła się uroczystość 50-lecia pożycia małżeńskiego, którą świętowali Państwo Joanna i Janusz Tyburczy z Podleśca oraz uroczystość 60-lecia pożycia małżeńskiego tzw. Diamentowe Gody którą świętowali Państwo Zofia i Kazimierz Uroda z Dobiegniewa.
W tym uroczystym dniu Dostojnych Jubilatów w ich domach odwiedziła Burmistrz Dobiegniewa Sylwia Łaźniewska wraz z Z-cą Kierownika USC w Dobiegniewie Izabelą Pacana.
Państwo Joanna i Janusz Tyburczy zostali odznaczeni medalem za „Długoletnie Pożycie Małżeńskie” przyznawanym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
Pani Burmistrz złożyła „Złotym i Diamentowym” Jubilatom najserdeczniejsze gratulacje i życzenia oraz wręczyła listy gratulacyjne i upominki.
 W tak wyjątkowym momencie nie brakowało chwil wzruszenia, radości i dumy.
Z okazji dostojnej rocznicy zawarcia związku małżeńskiego, jeszcze raz życzymy Dostojnym Jubilatom, aby każdy kolejny dzień życia był dla Was pomyślny i szczęśliwy, pełen miłości, wiary, ufności i poszanowania.
Życzymy także nieustającego zdrowia oraz wielu powodów
do radości. Nasza lokalna dobiegniewska społeczność jest dumna z faktu, iż w naszej gminie mamy mieszkańców z tak długim stażem małżeńskim, który stanowi wzór i przykład do naśladowania dla kolejnych młodszych pokoleń.
 
                                                                                                                                                                                                                                                    Izabela Pacana
                                                                                                                                                                                                                                        Z-ca Kier. USC w Dobiegniewie