MENU

AKTUALNOŚCI I WYDARZENIA
Zobacz wszystkie wydarzenia >

KOMUNIKAT BURMISTRZA DOBIEGNIEWA

W sprawach pilnych proszę kontaktować się telefonicznie lub drogą mailową. Przypominam, że dane kontaktowe dostępne są na stronie internetowej www.dobiegniew.pl w zakładce DLA MIESZKAŃCÓW/URZĄD MIEJSKI lub INFORMATOR MIEJSKI.
 
Numery telefonów i adresy e-mail:
Urząd Miejski
95 7611001, urzad@dobiegniew.pl
 
PUK" Komunalni"
95 7611052, sekretariat@komunalnidobiegniew.pl
 
Ośrodek Pomocy Społecznej
95 7611900, opsdobiegniew@op.pl
 
Centrum Usług Wspólnych
95 7611190, zeao@op.pl
 
 
 
Burmistrz Dobiegniewa
Sylwia Łaźniewska