MENU

AKTUALNOŚCI I WYDARZENIA
Zobacz wszystkie wydarzenia >

Lubuski Mister Budowy - 2019

  Lubuska Izba Budownictwa  w Zielonej Górze  organizuje już 26 edycję konkursu  na najlepszy obiekt budowlany naszego województwa - "Lubuski Mister Budowy"- 2019. Konkurs objęty jest patronatem  honorowym przez  Marszałka Województwa Lubuskiego, natomiast patronat medialny sprawuje „Gazeta Lubuska". Głównym celem konkursu jest popularyzacja budownictwa,  zaprezentowanie obiektów ciekawych architektonicznie, jak i konstrukcyjnie, pokazanie dobrego wykonawstwa. Zachęcanie uczestników procesu inwestycyjnego  do stałego podnoszenia jakości budownictwa zarówno na etapie projektowania jak  i realizacji.  W imieniu własnym jak i Marszałka Województwa zapraszamy do o udziału w konkursie  wyróżniających się inwestorów, wykonawców i projektantów działających na terenie województwa lubuskiego.
 Zgłoszenia przyjmujemy do 15 lipca 2020r  listownie i elektronicznie – adres 65-078 Zielona Góra, ul. Bohaterów Westerplatte 23 pok. 114, emali: izba@lubuskaizbabudownictwa.pl .
  Z Regulaminem Konkursu można zapoznać się na stronie internetowej Lubuskiej Izby Budownictwa www.lubuskaizbabudownictwa.pl, Kontakt telefoniczny 600 85 10 11; 68 444 00 05.