MENU

AKTUALNOŚCI I WYDARZENIA
Zobacz wszystkie wydarzenia >

Otwarcie drogi w Słowinie

W dniu 19 czerwca br. odbyło się uroczyste przekazanie do użytku inwestycji drogowej zrealizowanej przez Gminę Dobiegniew w ramach Funduszu Dróg Samorządowych pn.” Budowa – przebudowa drogi we wsi Słowin, gmina Dobiegniew – etap I”. Wartość inwestycji wyniosła 1.123.531 zł.  Kwota dofinansowania stanowi 50% kosztów kwalifikowanych zadania.
Wykonawcą zadania była firma Dromos Sp. z o.o. Sp. k., która w ramach przebudowy wykonała: nawierzchnię chodnika z kostki kamiennej, nawierzchnię jezdni bitumicznej i zjazdów z kostki brukowej betonowej. Zbudowano powierzchnię miejsc postojowych, obrzeża i krawężniki chodnikowe. Wykonano również kanalizację deszczową odwodnienia drogi.
Oddaną do użytku drogę gminną poświęcił ks. Piotr Spychała proboszcz  parafii   pw. św. Józefa  w Dobiegniewie. Przecięcia wstęgi dokonali: Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak, Starosta Powiatu Strzelecko- Drezdeneckiego – Bogusław Kierus, Burmistrz Dobiegniewa Sylwia Łaźniewska, Przewodniczący Rady Miejskiej Marek Kowalczyk, Sołtys wsi Słowin Andrzej Muszyński oraz  właściciel Dromos Sp. z o.o. Sp. k. Krzysztof Jaworski. W uroczystości uczestniczyli również Wicestarosta Powiatu Strzelecko - Drezdeneckiego  Paweł Antczak, Dyrektor Biura Wojewody Karol Zieliński, Sekretarz Gminy Grażyna Gradowska, Prezes Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych „Komunalni” Sp. z o.o. Agnieszka Walendzik, radni Rady Miejskiej, Sołtysi, kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych oraz liczne grono mieszkańców.