MENU

AKTUALNOŚCI I WYDARZENIA
Zobacz wszystkie wydarzenia >

XXII Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Dobiegniewie

Informuję, że w dniu 30 czerwca 2020 roku (wtorek) o godz. 1400 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dobiegniewie przy ul. Obrońców Pokoju 24 odbędzie się XXII Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Dobiegniewie.
                                                                                                                    Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                                                                                /-/ Marek Kowalczyk
 
 
Proponowany porządek obrad:
  1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Wnioski i zapytania radnych.
  4. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zmian uchwały budżetowej gminy na 2020 rok.
  2. udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Strzelecko – Drezdeneckiemu.
  3. udzielenia pomocy finansowej Województwu Lubuskiemu.
  1. Odpowiedzi na wnioski i zapytania.
  2. Komunikaty.
  3. Zamknięcie obrad sesji.
 

 
 
 
Zgodnie z art. 20 ust.1b ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990r. oraz art.18 ustawy
o dostępie do informacji publicznej z 6 września 2001r. obrady Rady Miejskiej są transmitowane, retransmitowane
i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Transmisja i nagrania z obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej: www.bip.dobiegniew.pl i na stronie internetowej gminy: www.dobiegniew.pl  oraz w kanale youtube. Obecność na sali w trakcie obrad jest jednoznaczna z wyrażeniem zgody na upublicznienie wizerunku i przekazywanych treści.