MENU

AKTUALNOŚCI I WYDARZENIA
Zobacz wszystkie wydarzenia >

Nabór wniosków - Stowarzyszenie "LGD Brama Lubuska"

Stowarzyszenie  Lokalna Grupa Działania  Brama Lubuska informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 w kolejnych zakresach tematycznych:

Nabór 3/2020 - Podejmowanie działalności gospodarczej w zakresie usług turystycznych,
Nabór 4/2020 - Podejmowanie działalności gospodarczej w zakresie handlu i usług konsumenckich.

W załączeniu ogłoszenia o naborze.


 2807202005.doc      Ogłoszenie o naborze 4/2020

 2807202006.doc      Zał. nr 1 do ogłoszenia 4/2020 - Cele ogólne i szczegółowe

 2807202007.doc      Zał. nr 2 do ogłoszenia 4/2020 - Lista wymaganych dokumentów

 2807202008.doc      Zał. nr 3 do ogłoszenia 4/2020 - Kryteria wyboru operacji

 280720201.doc      Ogłoszenie o naborze 3/2020

 280720202.doc      Zał. nr 1 do ogłoszenia 3/2020 - Cele ogólne i szczegółowe

 280720203.doc      Zał. nr 2 do ogłoszenia 3/2020 - Lista wymaganych dokumentów

 280720204.doc      Zał. nr 3 do ogłoszenia 3/2020 - Kryteria wyboru operacji