MENU

AKTUALNOŚCI I WYDARZENIA
Zobacz wszystkie wydarzenia >

Polska Strefa Inwestycji

Przedsiębiorcy mogą uzyskać wsparcie na realizację inwestycji w wysokości do 55% kosztów kwalifikowanych inwestycji. Inwestycja może być zrealizowana na każdym terenie, możliwe są również inwestycje na terenach prywatnych czy w funkcjonujących już zakładach. Warunkiem uzyskania pomocy publicznej jest wystąpienie przez przedsiębiorcę z wnioskiem o wydanie decyzji o wsparciu przed rozpoczęciem inwestycji do spółki zarządzającej Kostrzyńsko-Słubicką Specjalną Strefą Ekonomiczną. W celu uzyskania bliższych informacji zachęcamy do kontaktu z Kostrzyńsko-Słubicką Specjalną Strefą Ekonomiczną S.A. www.kssse.pl tel. 095 721 98 00.

 


 202009091.pdf      Polska Strefa Inwestycji