MENU

AKTUALNOŚCI I WYDARZENIA
Zobacz wszystkie wydarzenia >

Zmiana Studium Uwarunkowań

Szanowni Państwo, w związku z przystąpieniem do sporządzania zmian do Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Dobiegniew, w załączeniu znajduje się Ogłoszenie Burmistrza Dobiegniewa z informacją.


 04112020.pdf      Ogłoszenie