MENU

AKTUALNOŚCI I WYDARZENIA
Zobacz wszystkie wydarzenia >

Komunikat Burmistrza Dobiegniewa z dnia 04.11.2020

Szanowni Państwo, Drodzy Mieszkańcy,
 
w związku z dynamiczną sytuacją epidemiczną w kraju, wywołaną wirusem COVID-19 oraz rosnącym zagrożeniem zarażenia się chorobą, informujemy iż,
z dniem 3 listopada 2020r. wprowadzony zostaje ograniczony dostęp interesantów do siedziby Urzędu Miejskiego w Dobiegniewie.

Dokumenty, pisma i podania prosimy składać do Urzędu Miejskiego w Dobiegniewie w następujących, wybranych przez Państwa formach:
  1. papierowej za pomocą operatora pocztowego lub skrzynki podawczej, która znajduje się przy wejściu do budynku Urzędu Miejskiego
  2. pocztą elektroniczną na adres e-mail: urzad@dobiegniew.pl
  3. za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej e-PUAP na adres: /q42a57vloc/SkrytkaESP
Możliwy jest kontakt telefoniczny z pracownikiem prowadzącym daną sprawę.
Dane kontaktowe dostępne są na stronie internetowej www.dobiegniew.pl  lub po kliknięciu w niniejszy link: http://dobiegniew.pl/urzad-miejski
 
Klienci będą przyjmowani, po wcześniejszym umówieniu się z pracownikiem prowadzącym sprawę.
 
                                                                                                                               BURMISTRZ DOBIEGNIEWA

                                                                                                                                      Sylwia Łaźniewska