MENU

AKTUALNOŚCI I WYDARZENIA
Zobacz wszystkie wydarzenia >

Ogólnopolskie konsultacje „Stop powodzi”

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie realizuje kompleksowy plan systematyzowania priorytetów gospodarki wodnej w naszym kraju. Tylko takie podejście może zapewnić sukces w ochronie przed skutkami groźnych zjawisk hydrologicznych wynikających z gwałtownych zmian klimatu. W dobie towarzyszących tym zmianom coraz częstszych susz, nie można zapominać, że równie poważnym i realnym zagrożeniem wciąż są powodzie. Po przystosowaniu przepisów unijnej Dyrektywy Powodziowej (Dyrektywa 2007/60/WE), do prawodawstwa polskiego podejście Wód Polskich do tego żywiołu opiera się na trzech filarach:
  • odsunięciu powodzi od ludzi,
  • oddaleniu ludzi od powodzi
  • tworzeniu systemów wczesnego ostrzegania i edukacji,
Zadanie to realizowane jest w 6-letnich cyklach planistycznych, Obecnie Wody Polskie  są w trakcie drugiego cyklu pn. ,,Przegląd i aktualizacja planów zarządzania ryzykiem powodziowym".Wszystkim podejmowanym przedsięwzięciom towarzyszy przesłanie „W trosce o Twoje bezpieczeństwo".
Jednym z etapów wspomagających zarzadzanie ryzykiem są konsultacje, które przeprowadzone zostaną w Całej Polsce w zaplanowanych terminach. Wody Polskie zapraszają wszystkich obywateli oraz podmioty do wzięcia udziału w konsultacjach.
W załączeniu terminy i miejsca spotkań konsultacyjnych, broszura informacyjna oraz ankieta. 29120201.docx      Instrukcja zgłaszania uwag

 29122020.pdf      Broszura informacyjna

 291220202.docx      Konsultacje formularz zgłaszania uwag

 291220203.png      Konsultacje mapa spotkan

 291220204.pdf      Plakat