MENU

AKTUALNOŚCI I WYDARZENIA
Zobacz wszystkie wydarzenia >

XXIX Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Dobiegniewie

Informuję, że w dniu 31 grudnia 2020 roku (czwartek)
o godz. 1200 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dobiegniewie
przy ul. Obrońców Pokoju 24 odbędzie się XXIX Nadzwyczajna Sesja Rady Miejskiej w Dobiegniewie.

 
                                                                                                                                            Przewodniczący Rady Miejskiej
                                                                                                                                                   /-/ Marek Kowalczyk
 

Proponowany porządek obrad:
  1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad.
  2. Przyjęcie porządku obrad.
  3. Wnioski i zapytania radnych.
  4. Podjęcie uchwał w sprawie.
  1. ustalenia wydatków, które w 2020 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego.
  1. Odpowiedzi na wnioski i zapytania.
  2. Komunikaty.
  3. Zamknięcie obrad sesji.