MENU

AKTUALNOŚCI I WYDARZENIA
Zobacz wszystkie wydarzenia >

Zarządzenia Burmistrza Dobiegniewa w sprawie otwartego konkursu ofert

Zarządzenia Burmistrza Dobiegniewa w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Dobiegniew z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2021 roku oraz w sprawie powołania komisji konkursowej otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych Gminy Dobiegniew z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2021 roku.


 02022021.pdf      Zarządzenie nr 12

 020220211.pdf      Zarządzenie nr 13