MENU

AKTUALNOŚCI I WYDARZENIA
Zobacz wszystkie wydarzenia >

KOMUNIKAT BURMISTRZA DOBIEGNIEWA z dnia 09.02.2021

Apel o odśnieżanie dachów
W związku z intensywnymi opadami śniegu przypominamy o obowiązku odśnieżania dachów i chodników oraz usuwania tworzących się sopli lodowych.
Do wykonywania tych czynności zobowiązani są nie tylko właściciele, ale także zarządcy nieruchomości. Śliskie i zasypane śniegiem chodniki, szczególnie przy ciągach komunikacyjnych mają duży wpływ na bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego. Spadające z dachów sople lub ciężkie zwały śniegu mogą stanowić zagrożenie dla przechodniów.
 
– Obowiązkiem każdego właściciela posesji jest przede wszystkim oczyszczanie chodnika ze śniegu i lodu, usuwanie z terenu chodnika nagromadzonego śniegu
w miejsce nieutrudniające ruchu pieszych i pojazdów.
 
Podczas opadów białego puchu, na dachach tworzy się i zalega warstwa śniegu. Poza odśnieżeniem dachu należy również usunąć śnieg i lód z rynien, balkonów i innych elementów budowli - wszędzie tam, gdzie może to stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa ludzi i samego budynku. Śnieg w dużej ilości staje się bardzo ciężki, szczególnie gdy zaczyna się rozpuszczać. Aby zapobiec tragedii musimy pamiętać o jego regularnym usuwaniu.
 
                                                                                                                                                                                                           Burmistrz Dobiegniewa
                                                                                                                                                                                                               Sylwia Łaźniewska

 
 
Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/kgpsp/snieg-na-dachach