MENU

AKTUALNOŚCI I WYDARZENIA
Zobacz wszystkie wydarzenia >

Spotkanie Noworoczne z przedsiębiorcami

        Na spotkanie zaproszeni zostali przedsiębiorcy, prowadzący działalność gospodarczą na terenie całej gminy Dobiegniew.
          Burmistrz Dobiegniewa pan Leszek Waloch przedstawił porównanie budżetów gminy 2007 – 2009 , podkreślając istotny jego wzrost, oraz założenia rozwoju gminy na 2010 rok. Omówił działania inwestycyjne, które zostały wykonane w 2009 roku, zwracając szczególną uwagę na wykorzystanie środków przyznanych z Unii Europejskiej. Przedstawił również cele inwestycyjne , które będą realizowane w bieżącym roku, czyli między innymi zakończenie budowy budynku wielofunkcyjnego, termomodernizację szkół w Dobiegniewie i Radęcinie , budowa kanalizacji Słonów – Ostrowiec oraz na Osiedlu Młodych w Dobiegniewie, budowa sieci wodociągowej w Radachowie oraz  rozpoczęcie budowy Centrum Integracji Lokalnej w Radęcinie.
Podczas spotkania poruszona została  przez  pana Tadeusza Bednarczuka, z-cę  Burmistrza,  problematyka dotycząca działań inwestycyjnych na terenie gminy, związanych z obszarem Natura 2000 i obszaru chronionego krajobrazu, a także sposobów ułatwiania startu początkującym  przedsiębiorcom. 
          Natomiast przedsiębiorcy, zwrócili uwagę na  konieczność poprawy bezpieczeństwa prowadzenia działalności gospodarczej w mieście poprzez budowę monitoringu miejskiego w newralgicznych punktach w mieście, co znacznie poprawiłoby bezpieczeństwo. Rozmowy dotyczyły również spraw, zwiazanych z podatkami, koncesjami i zezwoleniami oraz  zmianami w przepisach, na które odpowiedzi udzielał Burmistrz Dobiegniewa wraz panią Bożeną Grudzińską, osobą zajmującą się sprawami dotyczącymi działalności gospodarczej i Dobiegniewskiej Strefy Gospodarczej.