MENU

AKTUALNOŚCI I WYDARZENIA
Zobacz wszystkie wydarzenia >
« <  ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ...  > »

SZANTY - DOBIEGNIEW 2016

20 maja 2016 roku  Dom Pomocy Społecznej w Dobiegniewie po raz VI był organizatorem Festiwalu SZANTY – DOBIEGNIEW 2016. Oficjalnego otwarcia imprezy dokonała Dyrektor DPS-u w Dobiegniewie – Barbara Kucharska.

Wizyta przedstawicieli Urzędu Marszałkowskiego w Dobiegniewie

11 maja br. gminę Dobiegniew odwiedziła delegacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego. Wśród gości byli: Alicja Makarska – Członek Zarządu ...

Obchody Dnia Strażaka

Jak co roku jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej z obszaru gminy Dobiegniew obchodziły dn. 07.05.2016 Dzień Strażaka.

Obchody Święta Uchwalenia Konstytucji 3 Maja

We wtorek, 3 maja br. obchodziliśmy kolejną 225 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Uroczystości rozpoczeły się od mszy świętej w kościele pw. Chrystusa Króla w Dobiegniewie. Następnie zgromadzeni goście i mieszkańcy udali się na plac im. pchor. Tadeusza Starca gdzie w uroczystej asyscie pocztów sztandarowych złożono wiązanki kwiatów pod pomnikiem Czynu Żołnierskiego.

WIZYTA MARSZAŁKA BOGDANA NOWAKA W DOBIEGNIEWIE

Inwestycje i rozwój przedsiębiorczości  - robocza wizyta Marszałka Województwa Lubuskiego Bogdana Nowaka w Dobiegniewie.

Dobiegniewska Majówka 2016

W długi, świąteczny, majowy weekend mieszkańcy naszej gminy mieli okazję uczestniczyć w różnego rodzaju imprezach, turniejach i zawodach organizowanych w ramach Dobiegniewskiej Majówki.

Wizyta przedszkolaków

W dniu 25 i 27 kwietnia br. z niecodzienną wizytą do naszego urzędu przybyły grupy przedszkolaków z Przedszkola Miejskiego „Baśniowa Kraina” w Dobiegniewie. Gości powitała Zastępca Burmistrza Sylwia Łaźniewska, która opowiedziała o  gminie Dobiegniew i obowiązkach Burmistrza.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Dobiegniew

Czy tak trudno jest wrzucić papierek do odpowiedniego pojemnika na to przeznaczonego? Segregujmy odpady! Nie wyrzucajmy odpadów do pobliskiego lasu czy rowu. Jedna zwykła, plastikowa butelka rozkłada się aż sto lat! O wiele szybciej i łatwiej jest wyrzucić ją do specjalnego kontenera na plastik, po czym zostanie ona poddana utylizacji. Segregujmy więc plastik, szkło, makulaturę oraz baterie. W ten sposób ratujemy naszą planetę! ...

UWAGA możliwość otrzymania dotacji na usunięcie wyrobów z azbestu

Burmistrz Dobiegniewa informuje o możliwości dofinansowania zadań polegających na demontażu, zebraniu, transporcie i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest, z terenów nieruchomości będących w posiadaniu osób będących właścicielami lub mających tytuł prawny do władania nieruchomością na podstawie umowy użyczenia, dzierżawy, najmu lub innej formy korzystania z nieruchomości zlokalizowanej na terenie Gminy Dobiegniew. ...
 

 080420161.pdf      Zarządzenie Nr 25/2016

 080420162.pdf      Regulamin przyznania dofinansowania

 080420163.pdf      Zał. nr 1 do Regulaminu - WNIOSEK

 080420164.pdf      Zał. nr 2 do Regulaminu - OŚWIADCZENIE

 080420165.pdf      Zał. nr 3 do Regulaminu - PROTOKÓŁ

Lubuski 500 Bus w Dobiegniewie

Dobiegniew jest kolejną gminą w woj. lubuskim, do której zawitał Lubuski  500 Bus z mobilnym punktem informacyjnym. W godzinach  od 9.00 -11.00, dzisiejszego dnia,  w centrum miasta przy ul. Sienkiewicza,  pracownicy Wydziału Polityki Społecznej Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego  w Gorzowie Wlkp. ...
« <  ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ...  > »