MENU

AKTUALNOŚCI I WYDARZENIA
Zobacz wszystkie wydarzenia >
« <  ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ...  > »

Nabór wniosków o skierowanie na szkolenie indywidualne

Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Krajeńskich uprzejmie informuje, że prowadzi ciągły nabór wniosków o skierowanie na szkolenie indywidualne w ramach dwóch projektów współfinansowanych z EFS: projekt pn.: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie strzelecko – drezdeneckim (II)" skierowany dla osób w wieku 18-30 lat oraz projekt pn. „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w wieku 30 lat i więcej w powiecie strzelecko – drezdeneckim”.

 090820161.docx      PO WER szkolenia

 090820162.docx      RPO L2020 szkolenia

wizyta seniorów w Niemczech

 Na zaproszenie Urzędu Golzow grupa seniorów z naszej gminy 6 sierpnia br. gościła na Festynie Piekarniczym w miejscowości Buschdorf w Niemczech. W załączeniu galeria zdjęć z imprezy.

Posterunki ponownie służą mieszkańcom

W poniedziałek /4 lipca/ został przywrócony i otwarty dla mieszkańców Posterunek Policji w Dobiegniewie. To potrzeba, płynąca wprost od społeczeństwa, które sygnalizowało taką potrzebę podczas licznych konsultacji i debat społecznych. Posterunek reaktywowano w obecności Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Mariusza Błaszczaka oraz Komendanta Głównego Policji, nadinsp. dr Jarosława Szymczyka.

Informacja dla rolników dotycząca suszy

Informacja

 
Komisja Wojewody Lubuskiego do oszacowania zakresu i wysokości szkód w rolnictwie spowodowanych przez suszę, informuje iż na terenie gminy Dobiegniew system Monitoringu Suszy Rolniczej Puławy w okresie raportowania 02 ogłosił  do szacowania  rośliny : zboża jare.
 Zainteresowanych prosimy o zgłaszanie się do Urzędu Miejskiego w Dobiegniewie pokój 29.

Zakończenie roku szkolnego 2015/16

„Nareszcie wakacje”- takie skandowanie można było słyszeć już od wczesnych godzin porannych w placówkach szkolnych naszej gminy. Bowiem nadszedł jakże wyczekiwany przez wszystkie dzieci i młodzież czas zakończenia roku szkolnego.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty dot. zadania "Demontaż, zbieranie, transport oraz unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Dobiegniew".

 zawiadomienieofertowe.pdf

Podpisano umowę o dofinansowanie inwestycji w Ramach PROW 2014-2020

W dniu 25.05.2016 r. Gmina Dobiegniew podpisała z Samorządem Województwa Lubuskiego umowę o przyznanie pomocy na „Przebudowę drogi od miejscowości Łęczyn do drogi Krajowej 22, Gmina Dobiegniew. Przedsięwzięcie uzyskało dofinansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.  Rozpoczęcie robót zaplanowano na kwiecień 2017r. Wartość inwestycji: 2 317 172,33 zł brutto.

Mobilny punkt informacyjny nt. funduszy europejskich

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Gorzowie Wielkopolskim zaprasza wszystkich zainteresowanych w dniu 20 czerwca 2016 r. na bezpłatne konsultacje. Porady dotyczyć będą możliwości pozyskiwania środków unijnych.

70-lecie KS Błękitni Dobiegniew

Między 10-12 czerwca 2016r świętowaliśmy obchody Jubileuszu 70-lecia KS Błękitni Dobiegniew. W obecności Burmistrza Dobiegniewa Leszka Walocha,zaproszonych gości z Urzędu Marszałkowskiego,Starostwa Powiatowego, prezesów LZPN, OZPN odznaczyliśmy okolicznościowym medalem 70 lecia byłych zawodników i działaczy klubowych

XIII Piknik Klubów Seniora

W dniu 5 czerwca w Ługach odbył się XIII Piknik klubów seniora pod nazwą „ I znów zakwitły jabłonie”, którego Organizatorem był Urząd Miejski w Dobiegniewie oraz Sołectwo Ługi.
« <  ... 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 ...  > »