MENU

AKTUALNOŚCI I WYDARZENIA
Zobacz wszystkie wydarzenia >
« <  ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ...  > »

UWAGA!!!

 DNIA 24.12.2019r.  (WTOREK)
URZĄD MIEJSKI W DOBIEGNIEWIE
BĘDZIE CZYNNY
OD GODZINY 7³° DO GODZINY 12°°
        

Konferencja naukowa

7 grudnia br. w Pałacu Mierzęcin odbyła się konferencja naukowa pod hasłem
„Nauka i muzealnictwo w kształtowaniu pamięci historycznej”
zorganizowana w ramach realizacji projektu
„Przebudowa i rozbudowa Muzeum Woldenberczyków
na rzecz rozwoju transgranicznej współpracy turystycznej”
realizowanego w ramach programu INTERREG V A 2014-2020 Brandenburgia-Polska
"Redukować bariery - wspólnie wykorzystywać silne strony".

GŁOŚNA PRÓBA SYRENY ALARMOWEJ!!!

 Zgodnie z „Kalendarzowym planem działania w zakresie obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego Szefa Obrony Cywilnej województwa lubuskiego” w dniu 12 grudnia 2019 r., w godzinach 12.00 - 12.30 na terenie Dobiegniewa przeprowadzona zostanie głośna próba syreny alarmowej.

WSPÓLNE UBIERANIE CHOINKI

Ubieranie choinki w naszej tradycji to wydarzenie rodzinne, któremu zawsze towarzyszą radość i śmiech, zapach lasu i magiczna atmosfera zbliżających się świąt. O taką atmosferę też chodziło organizatorom piątkowego wydarzenia na placu im. pchor. Tadeusza Starca  pn. „Dobiegniewskie ubieranie choinki”.

Wizytacja parafialna

W dniu 4 grudnia br. o godz. 18°° odbyła się Msza Św. Pontyfikalna w Kościele parafialnym pw. Św. Ap. Piotra i Pawła w Radęcinie pod przewodnictwem Księdza Arcybiskupa Metropolity Szczecińsko-Kamieńskiego Andrzeja Dzięgi.

BOŻONARODZENIOWE WARTSZTATY ARTYSTYCZNE

5 grudnia br. w Klubie Seniora w Ługach odbyły się Bożonarodzeniowe Warsztaty Artystyczne, w której udział brali podopieczni Domu Pomocy Społecznej w Dobiegniewie.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w sprawie Budżetu Obywatelskiego

Unieważnia się postępowanie w sprawie Budżetu Obywatelskiego w Dobiegniewie w roku 2019  z przyczyn proceduralnych.

 20191203.pdf      Zarządzenie nr 114/2019

JUBILEUSZ POŻYCIA MAŁŻEŃSKIEGO

w dniu 27 listopada 2019 roku  w Dobiegniewie Państwo Karolina i Stanisław Rasławscy obchodzili  rocznicę 70-lecia pożycia małżeńskiego oraz Państwo Julia i Stefan Szlachta, którzy obchodzili 60-lecie pożycia małżeńskiego.


INFORMACJA O EFEKTACH AKCJI

  Informacja dotycząca rezultatów zadania pn. „Demontaż, zbieranie, transport oraz unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu Gminy Dobiegniew” oraz szkodliwości wyrobów zawierających azbest na zdrowie i środowisko.

budżet obywatelski

Szanowni Mieszkańcy, została kwota na projekty 14.000,00 zł.  Od dnia 26 listopada 2019  do 3 grudnia 2019 będzie trwało składanie projektów  do Budżetu Obywatelskiego w Dobiegniewie na rok 2019.

 20191126.pdf      Harmonogram

 201911261.docx      Zgłoszenie propozycji projektu

 20191127.doc      Jak przygotować wniosek

« <  ... 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ...  > »