MENU

AKTUALNOŚCI I WYDARZENIA
Zobacz wszystkie wydarzenia >
« <  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ...  > »

Poznaj nasze pojezierze – cykl imprez plenerowych

smaki pojezierza

Szanowni Państwo,
Rybacka Lokalna Grupa Działania Pojezierze Dobiegniewskie zaprasza na kolejną edycję imprezy pt. "Smaki Pojezierza- VII Regionalny Dzień Rybaka" która to odbędzie się 19 maja 2018 r. w Kłodawie.

 14052018.pdf      plakat

Konkurs dla mieszkańców woj. lubuskiego

Drodzy mieszkańcy, rusza I edycja konkursu dla mieszkańców woj. lubuskiego „Twoja ulubiona trasa rowerowa w województwie lubuskim”. Zapraszamy do udziału wszystkich entuzjastów wycieczek rowerowych i zaprezentowania swojej ulubionej trasy rowerowej.

 10052018.doc      Informacja o konkursie

Majówka 2018 w obiektywie

Zapraszamy do galerii zdjęć z imprez majowych w Dobiegniewie.

Historia Dobiegniewa

27 kwietnia br. w tutejszym Urzędzie Miejskim z inicjatywy Związku Emerytów i Rencistów w Dobiegniewie miało miejsce spotkanie, przygotowane i poprowadzone przez Pana Norberta Gierłowskiego dotyczące historii naszego miasta. Pan Norbert zaprezentował dzieje Dobiegniewa ...

Informacja dla rolników dot. szacowania szkód

W dniu  1 kwietnia 2018 roku  weszła w życie ustawa z dnia 22 marca 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo łowieckie (Dz. U. poz. 651), która zmienia m.in. system szacowania szkód wyrządzonych przez niektóre zwierzęta łowne  w uprawach i płodach rolnych. W związku z powyższym od dnia 1 kwietnia 2018 r. wnioski o szacowanie szkód w uprawach i płodach rolnych należy składać do organów wykonawczych gmin właściwych ze względu na miejsce wystąpienia szkody 300420181.doc      wniosek zgłoszenia szkody

Dotacja na usunięcie wyrobów z azbestu

Burmistrz Dobiegniewa informuje o możliwości dofinansowania zadań polegających na demontażu, zebraniu, transporcie i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest, z terenów nieruchomości będących w posiadaniu osób będących właścicielami lub mających tytuł prawny do władania nieruchomością na podstawie umowy użyczenia, dzierżawy, najmu lub innej formy korzystania z nieruchomości zlokalizowanej na terenie Gminy Dobiegniew. ...

 260420181.docx      Zarządzenie Burmistrza

 260420182.docx      Regulamin przyznania dofinansowania

 260420183.docx      Załącznik nr 1 do Regulaminu

 260420184.docx      Załącznik nr 2 do Regulaminu

Konkurs dla NGO

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego ogłasza konkursu dla NGO na inicjatywy młodzieży i dla młodzieży związane z setną rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości. „Lubuskie Niepodległościowe Inicjatywy Młodzieżowe”, w obszarze działań na rzecz młodzieży w województwie lubuskim. Maksymalna kwota dofinansowania 10 000,00 zł.

Uniwersytet III wieku w Dobiegniewie

W dniu 12 kwietnia br. w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego w Dobiegniewie odbyło się spotkanie komitetu założycielskiego Stowarzyszenia Uniwersytetu III wieku w Dobiegniewie. W spotkaniu wzięło udział 19 osób, aktywnych i chętnych do działania w powoływanym do życia stowarzyszeniu.

Spotkanie dotyczące gazyfikacji Gminy Dobiegniew

Szanowni Państwowszystkich zainteresowanych kwestią gazyfikacji w naszej gminie serdecznie zapraszamy na spotkanie organizowane z inicjatywy władz gminy i przedstawicieli Polskiej Spółki Gazownictwa, które odbędzie się w dniu 17 kwietnia br. o godz. 16.00 w sali nr 5 Urzędu Miejskiego. 


 ankietaPSG.pdf      ankieta dla mieszkańców - gazyfikacja gminy

« <  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ...  > »