MENU

AKTUALNOŚCI I WYDARZENIA
Zobacz wszystkie wydarzenia >
« <  ... 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 ...  > »

Zaproszenie

Miło nam poinformować, iż została uruchomiona strona internetowa Muzeum Woldenberczyków  w Dobiegniewie. W związku z uruchomieniem strony zapraszamy wszystkich zainteresowanych historią obozu Oflag II C do odwiedzania muzeum pod adresem:  www.muzeum.dobiegniew.pl  


Budowa Wiejskiego Domu Kultury w Rolewicach

Gmina Dobiegniew w miejscowości Rolewice realizuje inwestycję pod nazwą „Budowa Wiejskiego Domu Kultury we wsi Rolewice”. Zakres prac obejmuje: budowę budynku domu kultury wraz z zapleczem dla piłkarzy o powierzchni użytkowej 144,78 m² oraz kubaturze 675,80m3.

Odwiedziny w Muzeum Woldenberczyków

17 września Muzeum Woldenberczyków w Dobiegniewie gościło delegatów 109 Zjazdu Polskiego Towarzystwa Leśnego organizowanego w Gorzowie Wielkopolskim.

Szkolenie dla osób bezrobotnych ,, Razem Skuteczniej - Kształcenie społeczności lokalnych metodą na zrównoważony rozwój"

Centrum Wspierania Małej Przedsiębiorczości mieszczące się w Urzędzie Miejskim w Dobiegniewie zaprasza wszystkie  osoby poszukujące pracy na udział w bezpłatnym szkoleniu  w ramach  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.  

Uroczysty Jubileusz Złotych Godów

Urząd Stanu Cywilnego w Dobiegniewie z przyjemnością informuje, że w dniu 15 września 2009 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dobiegniewie odbył się  Jubileusz Złotych Godów Pożycia Małżeńskiego 20 par małżeńskich.  Podczas ceremonii Burmistrz Dobiegniewa Leszek Waloch w towarzystwie Przewodniczącego Rady Miejskiej Tomasza Karpińskiego wręczył Jubilatom medale za długoletnie pożycie małżeńskie, przyznawane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, legitymacje, listy gratulacyjne, kwiaty.

Nabór wniosków w ramach Regionalnego Konkursu Grantowego Programu "Równać Szanse 2009"

Trwa nabór wniosków w ramach Regionalnego Grantowego Programu "Równać Szanse 2009". Celem projektów realizowanych w ramach Programu jest wyrównywanie szans na dobry start w dorosłe życie młodzieży w wieku 13-19 lat z małych miejsowości.

Uroczyste odsłonięcie pomnika Woldenberczyka

W dniu 2 września odbyła się uroczystość odsłonięcia pomnika Woldenberczyka  w ramach obchodów 70 rocznicy wybuchu II Wojny Światowej. Główne uroczystości odbyły się na placu im. Tadeusza Starca  w Dobiegniewie. Dla trzech byłych jeńców obozu Oflag II C, którzy przybyli na tą wyjątkową uroczystość, moment odsłonięcia pomnika  był  szczególną  chwilą w ich życiu. Odsłonięcie poprzedzone zostało podpisaniem Aktu Erekcyjnego. Po odsłonięciu pomnika odprawiona została uroczysta Msza Święta po której odbył się Apel Poległych oraz złożone zostały wiązanki  kwiatów pod pomnikiem przez zaproszonych gości.

Wkrótce pełna  relacja z  uroczystości rocznicowych.


Zaproszenie

Burmistrz Dobiegniewa serdecznie zaprasza mieszkańców
Miasta i Gminy Dobiegniew na uroczyste obchody
70 rocznicy wybuchu II Wojny Światowej
połączone z odsłonięciem Pomnika Woldenberczyka,
które odbędą się dnia 2 września 2009 r. w Dobiegniewie


Podpisanie umów na dofinansowanie dobiegniewskich inwestycji w ramach LRPO

Gmina Dobiegniew, podobnie jak pozostałe samorządy gminne w kraju, czyniła od początku 2007  roku starania o znalezienie dodatkowych funduszy, bez których nie udźwignęłaby ciężaru realizacji ważnych i kosztownych inwestycji. Zabiegi pracowników Urzędu Miejskiego w Dobiegniewie o pozyskanie dotacji unijnych zostały uhonorowane w lipcu bieżącego roku podpisaniem w Urzędzie Marszałkowskim w Zielonej Górze jednocześnie trzech umów na dofinansowanie przedsięwzięć, które uznano za kluczowe, nie tylko lokalnie, ale również z pozycji regionu lubuskiego. Dzięki temu, na prace inwestycyjne opiewające w sumie na kwotę  10 765 805,66 PLN (ponad dziesięć milionów siedemset sześćdziesiąt pięć tysięcy) , w ramach zadań:

  • Modernizacja układu komunikacyjnego centrum Dobiegniewa - modernizacja nawierzchni dróg Starorynkowa-Staszica
  • Budowa centrum ratownictwa medyczno-pozarowego - budowa budynku wielofunkcyjnego w Dobiegniewie
  • Termomodernizacja obiektów uzyteczności publicznej w Gminie Dobiegniew

Gmina Dobiegniew otrzyma w bieżącym i następnym roku dofinansowanie w wysokości  6 mln 063 195, 65 PLN (ponad sześć milionów) , w postaci bezzwrotnej dotacji z Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Tym samym ponad połowa wydatków, bo aż  56,32% sfinansowana zostanie przez Unię Europejską.Zaproszenie

Stowarzyszenie Miłośników Kultury Łemkowskiej zaprasza na XIX Łemkowską Watrę w Ługach(17-19.07.2009).  Impreza rozpocznie się o godzinie 17.00 w piątek zagrają m.in : Zespół "Horpyna" z Olsztyna,zespół "Trojanda" z Chocianowa,kapela folkowa "Serencza" z Gorlic,zespół " Wodohraj" z Lubina,zespół Pieśni "Czeremcha" oraz "Chabry" z Wałcza, kapela folkowa "Lemko Tower" ze Strzelec Kraj.,Julia Doszna z Łosia,zespół dziecięco-młodzieżowy "Ruczaj" z Ujścia Gorlickiego,zespół pieśni "Ballada" z Koszalina,zespół pieśni "Roztoka" z Rudnej,zespół pieśni "Ługowianki"  z Ługów.


« <  ... 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 ...  > »